Informasjonsmail til deltakere på årets sommerskole