Sparebankstiftelsen SR-Bank gir støtte til realfagsprosjekt i barnehagen