AKSJON GJENVINNING

Siden 2018 har vi vært med på å arrangere Aksjon Gjenvinning, en nasjonal skoleaksjon. Målet med aksjonen er å lære elever p å 5.–7. trinn mer om resirkulering, kretsløp og hvordan vi kan ta bedre vare på jorda vår.

Viktig budskap

Aksjon Gjenvinning går ut på å resirkulere og gjenbruke emballasje laget av aluminium. Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever kun 5 prosent av energien sammenlignet med å produsere produkter av helt ny aluminium. Det betyr at vi kan spare 95 prosent utslipp ved å resirkulere aluminiumsemballasjen vår!

Dessverre er det mange som kaster aluminiumsemballasje i restavfall etter bruk. Det ønsker vi å endre på ved å engasjere elevene gjennom Aksjon Gjenvinning. Sammen med klassen sin får elevene oppleve hvordan enkle hverdagsrutiner kan gjøre en forskjell. Elevene får se at de selv, klassen og alle familiene er en del av et større system og at vi i fellesskap kan utrette mer.

Aksjon Gjenvinning
Se hvem som vant i 2022
Mellomtrinn Trones skole

På vei til å bli en tradisjon

Siden 2018 har over 91 000 elever deltatt i Aksjon gjenvinning. De har resirkulert mange millioner enheter med aluminiumsemballasje og spart jorda for masse unødvendig energiforbruk!

Meget fornøyd med aksjonen. Elevene trenger tid til å innarbeide gode rutiner i hverdagen sin. Med mye snakk om krise innen disse spørsmålene, er det fint å øke bevisstheten om at de kan påvirke framtiden sin ved å gjøre gode valg basert på kunnskap, forteller kontaktlærer som deltok i 2021.

Hvem står bak?

Hydro, Norsk Metallgjenvinning AS, Forskerfabrikken, Kavlifondet og Kavli arrangerer Aksjon Gjenvinning. Resirkulering og gjenbruk er gode måter å bruke ressurser på. Det blir mindre søppel, og vi hjelper jorda vår med å spare energi.

Vi håper at Aksjon Gjenvinning bidrar til mer kunnskap og engasjement om resirkulering av aluminium, og at elevene lærer mer om gjenvinning, energibruk og miljøansvar på en spennende og morsom måte.

Besøk aksjonen her
Aksjon Gjenvinning