Sosialt entreprenørskap

Sosiale entreprenører jobber for å løse et sosialt problem på en bærekraftig måte. I Forskerfabrikken vil vi bidra til å løse sosiale problemer knyttet til STEM: science, technology, engineering and mathematics. Vi ønsker å øke interessen for og kunnskapen om naturvitenskap i samfunnet og bidra positivt i rekrutteringen til studieretninger innen fagfeltet. Derfor jobber vi aktivt med å nå ut til barn i alderen 0-12 år. Dette gjør vi på mange ulike måter, hvor målet alltid er å vekke nysgjerrighet og spre realfagsglede.

Tre sosiale problemer vi vil bidra til å løse:

 • I skolen møter mange barn først og fremst naturfaget gjennom bøker og tekst. Elevene får i liten grad oppleve hvor spennende det er å utforske naturvitenskapelige fenomener og sammenhenger, og mange lærere savner kunnskap og erfaring i hvordan de kan trekke inn eksperimenter i naturfagstimene.
 • Rekruttering til høyere studier i STEM er for lav.  
 • Interessen for og kunnskapen om STEM i samfunnet er for lav.
Barn som gjør eksperimenter

Vår visjon som sosial entreprenør

Med realfagskunnskap kan vi gjøre verden bedre for mennesker og alt annet som lever på jorda. Vi ønsker å øke barns bevissthet om hvordan teknologi og forskning påvirker dem selv, samfunnet og naturen. Kunnskapsrike barn vil skape en bedre verden når de vokser opp. 

 • Vi vil øke barn og unges interesse for real- og teknologifag og øke rekruttering til realfag i høyere utdanning.
 • Vi vil ta i bruk og utvikle ny viten om hvordan barn og ungdom best lærer realfag slik at flest mulig skal mestre disse fagene. 
 • Vi vil øke barn og unges kunnskap om hvordan realfag kan løse mange av utfordringene vi har i dagens samfunn. 

Slik jobber vi

 • Vi holder sommerskoler over hele landet for barn i alderen 9-12 år. Her får de utforske STEM-fagene sammen med andre barn, gjennom ulike eksperimenter og aktiviteter. 
 • Mange av kurslederne på Sommerlab er fremtidens naturfagslærere. Her får de en unik erfaring i å gjøre naturfaget spennende og interessant.  
 • Barn er født forskere, og forskning med små barn utvikler deres språk og matematiske forståelse. Vi holder derfor kurs for barnehageansatte om hvordan de kan forske med barna 
 • Vi holder kurs for ansatte på SFO/AKS om hvordan de kan jobbe praktisk med naturfaglige temaer.  
 • Vi utvikler og tilbyr pedagogiske STEM-leker og -aktiviteter for familier, barnehager og skoler.  
Kursleder på Forskerfabrikkens sommerskole

Det er noe av det gøyeste jeg har gjort. Til og med gøyere enn bursdagen min. – Deltaker på Sommerlab 2020

Sommerlab slim

Statistikk som viser at det funker

Etter Sommerlab opplever 98 % av deltakerne å ha lært noe, og 83 % har hatt det veldig gøy

Foresatte som har hatt barn på Sommerlab oppgir at barnet har lært mye og 98 % opplever at barna er fornøyde med sommerskolen.

På våre etterutdanningskurs har vi fått tilbakemeldinger om at deltakerne opplever kursene våre som relevante, det de lærer blir brukt i lang tid etter at kurset er avholdt, og vi blir ofte kontaktet for flere kurs av tidligere deltakere.

Kjempebra kurs, nyttig kunnskap og gode tips som kan brukes i barnehagen. Ser muligheten til å trekke inn vanskelige fagområder på en enklere måte. –Deltager, Lysejordet barnehage 2018 

10 år senere

Vi har tre ganger intervjuet tidligere kursdeltakere 10 år etter deltakelsen. Alle deltakere har blitt kontaktet og svarprosenten har variert mellom 24-32 %. Svarene viser at vi når vårt langsiktige mål om å skape langvarig interesse for og motivasjon til å studere STEM. Resultater fra undersøkelsene viser at:  

70 % av kursdeltagerne er interessert eller meget interessert i naturvitenskap i dag.

40 % av kursdeltagerne mener at forskerkursene hadde stor betydning for naturfagsinteressen de har i dag. 

14 % av kursdeltagerne opplever at forskerkursene har hatt stor betydning for deres valg av utdanning, mens 36 % opplever at kursene har hatt litt betydning for utdanningsvalg. 

82 % av kursdeltagerne hadde valgt ett eller flere realfag på videregående skole. På landsbasis er det tilsvarende tallet 40%.  

Kursleder på sommerskolen til Forskerfabrikken

Jeg ble hekta på naturvitenskap og valgte geofag, fysikk, matte og IT!  – Kursdeltager fra 2002 ti år senere