VÅR PEDAGOGIKK

I Forskerfabrikken vet vi at barn har enorme muligheter til å lære. Ved å eksperimentere og forske sammen med barn, stimulerer vi deres medfødte nysgjerrighet. Samtidig får barna erfaringer med nye ord og sammenhenger. De lærer også matematikk og får trent sine tenkeferdigheter.  

Alle våre aktiviteter er praktiske. Vi inviterer barn til ekte opplevelser som aktiviserer sansene og kroppen. Slik øker læringsutbyttet og gleden over å forstå. Alle våre kurs og leker er utviklet for at flere skal kunne jobbe sammen. Vi mennesker er sosiale og lærer best sammen med andre. 

Målet med vår undervisning

Vi vil skape gode opplevelser koblet til realfagene også kalt science, technology, education and math (STEM). Samtidig vil vi øke kunnskapen om disse fagene og vise hvordan de kan gjøre verden bedre. Slik skaper vi en langvarig indre interesse for STEM som kan påvirke studievalg i fremtiden.  

Barn som gjør eksperimenter

Når vi underviser

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk, også kalt mind, brain and education. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

  • Vi får barnas oppmerksomhet. 
  • Vi overbelaster ikke hjernens arbeidsminne. 
  • Vi skaper et trygt læringsmiljø med humor og glede. 
  • Vi formidler et «growth mindset» der vi lærer av feil og forteller barna at hjernen kan trenes.  
  • Vi bruker hele sanseapparatet når vi lærer. 
  • Vi gir elevene kunnskap om viktige begreper i STEM-fagene. 
  • Vi setter det vi underviser inn i en større sammenheng og viser hvorfor det er meningsfylt med STEM.