OM OSS

Forskerfabrikken Norge AS er en sosial entreprenør som jobber for å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet. Siden 2002 har vi inspirert over en halv million barn til å utforske naturvitenskapens spennende verden via våre kurs, sommerskoler og pedagogiske leker. Vi tilbyr også etterutdanningskurs for pedagoger i barnehage og skole.

En fabrikk litt utenom det vanlige

Året er 2002. Hanne S. Finstad er skribent i bladet Nysgjerrigper hvor hun skriver om vitenskap for barn og presenterer spennende eksperimenter. Selv om hun er i ferd med å utgi sin første populærvitenskapelige bok for barn, føler hun at noe mangler.

På sine reiser til vitensentre i USA og England har Hanne sett hvordan barn får et sted hvor de kan møtes for å eksperimentere. Som tidligere naturfaglærer har hun opplevd hvordan eksperimenter skaper interesse og glede hos barn, men vet at mange kun får møte naturfaget gjennom bøker på skolen.

Løsningen ble å ta saken i egne hender, og i løpet av året vokser Forskerfabrikken frem. Formålet er å gi barn muligheten til å ha forskning og vitenskap som en hobby. På lik linje med sport og musikk, er realfagene en del av kulturen vår. Disse fagene er avgjørende for å skape en bedre fremtid for alt som lever på jorda.

Barn som gjør eksperimenter
Hanne S. Finstad. grunnlegger av Forskerfabrikken.
Barn som gjør eksperimenter

Vår visjon som sosial entreprenør

Med realfagskunnskap kan vi gjøre verden bedre for mennesker og alt annet som lever på jorda. Vi ønsker å øke barns bevissthet om hvordan teknologi og forskning påvirker dem selv, samfunnet og naturen. Kunnskapsrike barn vil skape en bedre verden når de vokser opp. 

  • Vi vil øke barn og unges interesse for real- og teknologifag og øke rekruttering til realfag i høyere utdanning.
  • Vi vil ta i bruk og utvikle ny viten om hvordan barn og ungdom best lærer realfag slik at flest mulig kan mestre disse fagene. 
  • Vi vil øke barn og unges kunnskap om hvordan realfag kan løse mange av utfordringene vi har i dagens samfunn. 

Slik jobber vi

I dag tilbyr vi sommerskoler i teknologi og forskning hvor barn får eksperimentere med ekte forskerutstyr. Vi jobber også med å styrke posisjonen til naturvitenskap og realfag i barnehage og skole. Derfor holder vi inspirerende kurs for ansatte, hvor vi gjør eksperimenter som lærer barna naturfag, matematikk og språk.

Vi setter naturvitenskap inn i en dagsaktuell sammenheng og viser hvordan vitenskap og teknologi påvirker mennesker, samfunnet og naturen. På den måten vil våre kurs bidra til at unge mennesker blir bedre rustet til å møte utfordringer i dagens samfunn.

Funker det vi gjør? les mer her!
Etterutdanning av pedagoger
Barn som leker med byggeleker

Nettbutikk

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av leker som tilbys på markedet. I vår nettbutikk finner du derfor pedagogiske leker og aktiviteter som oppfordrer til kreativ lek og læring. I 2009 ble de aller første produktene solgt, og siden den gang har vi klart å spre realfagsglede til enda flere barn takket være nettbutikken.

I dag tilbyr vi også en rekke egenproduserte produkter som kjemisett, mikroskop, teleskop, gangehefter og vår populære julekalender for barn.

På våre egenproduserte produkter vil du legge merke til at det står et annet navn bak den ikoniske, oransje kula – nemlig Scientist Factory. Realfag er globalt, og vår engelske merkevare gjenspeiler vår ambisjon om å inspirere flest mulig barn i hele verden. 

Naturvitenskap som universalt språk

Realfagene er globale. Det er de samme begrepene og sammenhengene barn skal oppdage når de eksperimenterer og forsker, uavhengig av hvor de bor. Gjennom årene har vi samarbeidet med skoler og organisasjoner i andre land om å holde sommerskoler og forskerkurs. 

I 2019 innledet vi et samarbeid med Kavli-fondet og Human Practice Foundation (HPF) i Danmark. Sammen arrangerte vi etterutdanningskurs for lærere i Nepal og Sør-Afrika. Responsen var overveldende. Lærerne hadde liten erfaring med å bruke eksperimenter i naturfagsundervisningen, men et stort ønske om å lære. I årene som kommer ønsker vi å jobbe videre med prosjekter som dette.

Forskerfabrikken i Sør-Afrika