Forskerfabrikkens nettbaserte matematikkundervisning

Hovedmålsetningen med undervisningen er å gi barn gode følelser knyttet til matematikk. Barnet får oppgaver som er tilpasset nivået hen er på og vil derfor oppleve mestring. I tillegg får barnet tilsendt en utstyrspakke slik at dere kan gjøre eksperimenter hver time. De positive følelsene som oppstår da, smitter over på matematikken og gir viktige pauser. 

Undervisningen er nettbasert, og dager og tidspunkt bestemmer dere selv i samråd med eleven. Vi har oppgavesett og veiledning til eksperimentene klare, og du får tett oppfølging fra Forskerfabrikken. 

Opplæring

Forskerfabrikken har fokus på høy kvalitet, både faglig og pedagogisk. Derfor vil du få en grundig opplæring i våre kursopplegg og filosofi. Når det gjelder matematikkundervisning er vi spesielt opptatt av å undervise på hjernens premisser. Vi overbelaster ikke arbeidsminnet. Eleven får pauser ved behov, og langtidsminnet får repetisjon. 

Du vil få tett oppfølging av vår grunnlegger Hanne S. Finstad i begynnelsen og bli invitert til å dele erfaringer med og få råd av andre som underviser i matematikk i Forskerfabrikken.

Vi er også tilgjengelig for deg på mail og telefon dersom du trenger råd, hjelp og oppfølging underveis.

Er du den vi ser etter?

Som mattelærer gir du mye ros og har tro på elevene dine. Du er også interessert i å utvikle dine pedagogiske ferdigheter og lære om det tverrfaglige feltet «Mind, Brain and Education.

Jobben passer perfekt for deg som har en genuin interesse for realfag og som elsker matematikk. 

Du trenger egen pc med kamera og god nettilgang. 

SØK HER

Ofte stilte spørsmål

Eleven kjøper 10 timer om gangen. Undervisningen foregår hele året unntatt ferier. Sommerferien kan være et unntak. 

Matematikkundervisningen er for barn på barnetrinnet. 

Ja, du underviser alene, men vi oppfordrer foresatte til å hjelpe til med praktiske oppgaver. Du får tett veiledning av Forskerfabrikken. 

Ja, alle lønnes etter faste satser.

Vi booker deg inn for 10 timer om gangen,og de fleste elevene våre bestiller flere timer. Du vil kunne ha 1-4 elever per uke.

Nei, det er laget av Forskerfabrikken, men du må tilpasse det til din elev hver uke.

Du bør like matematikk og oppleve god mestring i faget. Kanskje har du valgt å studere matematikk eller å bli matematikklærer. Det er en stor fordel å ha undervisningserfaring i matematikk, men det viktigste er å ville gi andre matematikkglede.

Søknadsperioden er hele året.

Ja, alle som jobber på Forskerfabrikkens kurs må fremvise gyldig politiattest.