Flasken dere har fått inneholder 60 ml såpebobleløsning. Strekene hjelper dere med å fordele innholdet i like størrelser på 10 ml.