lag en tornado

Dette enkle, men supermorsomme eksperimentet viser deg hvordan en tornado fungerer.

UTSTYR
SLIK GJØR DU
  1. Fyll 1 liter vann i den ene flaska og skru fast tornadokobleren.
  2. Skru fast den andre flasken og sjekk at koblingen sitter godt og er tett.
  3. Sett tornadokobleren på gulvet med flasken med vann øverst og snurr den øverste flasken fort rundt noen ganger.
  4. Hold flaska stille og se hvordan vannet skaper en tornado.
  5. Forsøk å snu tornadokobleren uten å snurre den øverste flasken. Hva skjer da?
HVA SKJER?

For at vannet skal kunne renn ut av den øverste flasken må det komme vann inn. Når du snurrer flasken rundt begynner vannet og snurre og det kommer vann opp i flasken. Dermed kan vannet renne ut. Når du ikke snurrer den øverste flasken kommer det ikke luft opp og luften øverst i flasken holder vannet på plass.

HVA kan dere snakke om?

Tornadoer er virvler av luft. Luftfenomenet er vanlig i land som USA, men de kan også oppstå her i Norge i forbindelse med fuktig og varmt vær. Midt inne i en tornado kan undertrykk presse luft opp med så stor kraft at tornadoen kan løfte tunge ting som f. eks. biler.

bestill tornadokobler

lag en tornado Dette enkle, men supermorsomme eksperimentet viser deg hvordan en tornado fungerer. HVA SKJER? For at vannet skal kunne renn ut av den øverste flasken må det komme vann inn. Når du snurrer flasken rundt begynner vannet og snurre og det kommer vann opp i flasken. Dermed kan vannet renne ut. Når du