Vi forsker på prosent

Prosent betyr en  hundredel. Det er lettere å forstå hvis vi blander farger i en målesylinder som tar 100 ml.

UTSTYR

  • 100 ml målesylinder
  • 500 ml begerglass
  • 250 ml begerglass
  • Rød, gul og blå vannløselig farge, f. eks. konditorfarger
  • 4 tomme brusflasker, 0,5 liter

(beholderne inngår i «mitt første laboratorium»)

SLIK GJØR DU
  1. Fyll brusflaskene med vann og tilsett de ulike fargeløsningene til tre av flaskene. I den fjerde blander du blå og gul slik at du får grønn.
  2. Nå skal du blande nye farger ved å følge en oppskrift og bruke prosent. En prosent betyr en hundredel. Så når du har 100 ml, vil hver milliliter være 1 prosent. Det skriver vi som 1%.
  3. Oppskrift 1: 10% gul, 50% rød, 25% blå, 15% grønn.
  4. Oppkrift 2: Nå skal du lage en 500 ml blanding. Da trenger du en større beholder. Her skal 25% være rød og 75% skal være gul. Nå er 1% = 1ml x 5= 5 ml. Derfor blir 25% rød  125 ml, og 75% gul blir 375 ml.
  5. Kan du lage nye oppskrifter selv?
eksperimenter rundt samme tema
Bestill mitt første laboratorium med alt utstyret her
HVA KAN DERE SNAKKE OM?

Ganske ofte er det praktisk å bruke prosent som for eksempel når man skal sammenligne to oppskrifter. La oss si at noen baker brød til sin egen familie mens noen andre baker brød til et helt hotell. Den ene deigen er liten mens den andre er stor. For å sammenligne oppskriftene, må de som baker regne ut hvor mye de har av hver ingrediens i prosent.

 

Vi forsker på prosent Prosent betyr en  hundredel. Det er lettere å forstå hvis vi blander farger i en målesylinder som tar 100 ml. eksperimenter rundt samme tema Fuglemat HVA KAN DERE SNAKKE OM? Ganske ofte er det praktisk å bruke prosent som for eksempel når man skal sammenligne to oppskrifter. La oss si at