Barn som gjør eksperimenter

forskerhagen

  • Digital læreplattform for barnehageansatte
  • For de som jobber med barn i alderen 1–6 år
  • Tema: forskning, naturvitenskap, læring
  • Lær spennende aktiviteter og teorien bak
  • Årslisens per barnehage
  • Se når du vil, hvor du vil
  • Pris inkludert utstyr 22 000,–

OM LÆREPLATTFORMEN

Forskerhagen gjør det meningsfylt å jobbe med realfag i barnehagen. Vi viser aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna, og forklarer hva barna kan lære. Plattformen skaper en trygg læringsramme for de ansatte slik at de kan gi barna et godt grunnlag for fremtiden. Gjennom forskning vil barna lære nye begreper, oppdage matematiske sammenhenger og trene avanserte tenkefunksjoner. 

Kurset er lagt opp etter nasjonale mål for barnehager innenfor fagområdene: Natur, miljø og teknologi; Kommunikasjon, språk og tekst; Antall, rom og form.

Barn som gjør eksperimenter
lærerikt innhold

Mange voksne har liten erfaring med å eksperimentere. På plattformen finner du ulike aktiviteter og spennende fagartikler som gjør at dere kan studere naturen og gjøre eksperimenter sammen med barna. Senk skuldrene og ha det gøy sammen med barna. Dere får god veiledning, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Ved å utforske naturen og eksperimentere får barna utvikle språk, tallfølelse og tenkeevne.

god Opplæring

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

Barnehagen får tildelt årslisens som gir tilgang til den digitale plattformen. Dere velger selv hvor mange ansatte som skal få bruker. På plattformen finner dere instruksjonsvideoer på mange kreative samt lærerike aktiviteter og eksperimenter. Hver måned vil vi også trekke frem tre aktiviteter som egner godt i forhold til årstiden. Få konkrete tips til hvordan forskning kan bli en naturlig del av barnehagehverdagen.

Dere vil finne fagartikler skrevet av vår fagavdeling bestående av tidligere forskere og pedagoger. En av våre fagansatte vil være tilgjengelig, gjennom året, for å svare på spørsmål fra de ansatte.

Barn som gjør eksperimenter
Barn som gjør eksperimenter
spennende Utstyr

Sammen med kurset følger det utstyrspakker og kurshefter. Utstyret holder til minst 20 barn og sendes ut en gang i året. Mye av utstyret kan benyttes flere ganger.

bestilling av lisens

For mer informasjon og bestilling av lisens, ta kontakt med oss på info@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.