forskerhagen

  • Digitalt etterutdanningsprogram for barnehageansatte som jobber med barn i alderen 3–6 år

  • Instruksjonsvideoer, utstyrspakker og webinarer om hvordan barn lærer

  • Gjennom våre eksperimenter og spill vil barna utvikle, språk, tenkeferdigheter, og matematisk forståelse

  • Årslisens per barnehage med utstyr 11 995,- 

  • INTRODUKSJONSTILBUD for barnehageåret 2022-2023. Test september gratis og betal deretter kun 10 995,- for årslisens. Kan avmeldes innen 1. oktober.

OM ETTERUTDANNINGSPROGRAMMET 

Forskerhagen gjør det meningsfylt og spennende å jobbe med realfag i barnehagen. Vi viser aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna og forklarer hva barna kan lære. Programmet skaper en trygg læringsramme for de ansatte.

Dere får faglig påfyll i mindre porsjoner som dere umiddelbart kan omsette i praksis. Ved å lære litt om gangen, rekker dere å absorbere og praktisere det dere lærer.

Innholdet er lagt opp etter nasjonale mål for barnehager innenfor fagområdene: Natur, miljø og teknologi; Kommunikasjon, språk og tekst; Antall, rom og form.

Alle ansatte som ønsker å delta kan bli med på den samme lisensen. Utstyret i en utstyrspakke holder til minst 20 barn, men ofte til flere.

Barn som gjør eksperimenter

LÆRERIKT INNHOLD

Mange voksne har liten erfaring i å eksperimentere og forske sammen med barn. Gjennom Forskerhagen får dere god veiledning, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Programmet tilbys hele året (ingen nye aktiviteter eller utsendelser i desember, juli og august).

Hver måned får dere:

  • 1 utstyrsett
  • 3-5 eksperiment- og aktivitetsvideoer
  • 1 webinar

Våre undervisningsmetoder er forankret i biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

god Opplæring

Ved bestilling av Forskerhagen får barnehagen tildelt en lisens som gir tilgang til en digital plattform med instruksjonsvideoer. Dere velger selv hvor mange ansatte som skal få tilgang.

Eksperiment- og aktivitetsvideoene viser hvordan dere enkelt kan gjennomføre spennende og lærerike stunder sammen med barna. Noen av aktivitetene baserer seg på utstyret dere får tilsendt, andre på utstyr dere allerede har i barnehagen.

Det vil bli holdt ett webinarer hver måned som er tilpasset en hektisk barnehage-hverdag. Hvert webinar varer derfor i 15-30 minutter, og det tas opptak av alle webinarer som kan sees i etterkant.

Barn som gjør eksperimenter
Barn som gjør eksperimenter
spennende Utstyr

Dere får tilsendt utstyrspakker med innhold til minst 20 barn, men ofte flere. Utstyret består av pedagogiske spill til lek og undring samt ekte forskerutstyr hvor mye kan brukes flere ganger. Utstyret til hver modul har en verdi på kr 1500–2000,- NOK.

jevnlig Oppfølging

Still spørsmål på opplæringsportalen, på mail eller under månedens live webinar. Vi er her for å hjelpe deg!

bestilling av lisens

For mer informasjon og bestilling av lisens, ta kontakt med oss på info@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.