forskerhagen

  • Digitalt etterutdanningsprogram for barnehageansatte med veiledning
  • For de som jobber med barn i alderen 3–6 år
  • Tema: matematikk, natur, språk, eksperimenter og hvordan barn lærer
  • Lær spennende aktiviteter og teorien bak
  • Senk skuldrene, ha det gøy sammen med barna og lær i ditt eget tempo
  • Instruksjonsvideoer du kan se når du vil, hvor du vil
  • Årslisens per barnehage med utstyr 14 985,–
  • Modullisens (3 mnd) per barnehage med utstyr 4995,–

OM ETTERUTDANNINGSPROGRAMMET 

Forskerhagen gjør det meningsfylt å jobbe med realfag i barnehagen. Vi viser aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna og forklarer hva barna kan lære. Programmet skaper en trygg læringsramme for de ansatte slik at de kan gi barna et godt grunnlag for fremtiden. Gjennom eksperimenter og andre aktiviteter vil barna lære nye begreper, oppdage matematiske sammenhenger, utvikle språk og trene avanserte tenkefunksjoner. 

Her får dere faglig påfyll i mindre porsjoner som dere umiddelbart kan omsette i praksis. Ved å lære litt om gangen, rekker dere å absorbere og praktisere det dere lærer.

Innholdet er lagt opp etter nasjonale mål for barnehager innenfor fagområdene: Natur, miljø og teknologi; Kommunikasjon, språk og tekst; Antall, rom og form.

Barn som gjør eksperimenter
lærerikt innhold

Mange voksne har liten erfaring i å eksperimentere og forske sammen med barn. Gjennom Forskerhagen får dere god veiledning, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Programmet følger tre moduler i løpet av ett år:

Høst: Forskning, tall og telling (sept.–nov.)

3 webinarer
3 utstyrsett
3-5 eksperiment- og aktivitetsvideoer per mnd.

Vinter: Sanse-eksperimenter – å lære gjennom sansene (jan.–mars)

3 webinarer
3 utstyrsett
3-5 eksperiment- og aktivitetsvideoer per mnd.

Vår: Romforståelse – aktiviteter om rom og form (apr.–juni)

3 webinarer
3 utstyrsett
3-5 eksperiment- og aktivitetsvideoer per mnd.

Våre undervisningsmetoder er forankret i biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

god Opplæring

Ved bestilling av Forskerhagen får barnehagen tildelt en årslisens eller en modullisens. Lisensen gir tilgang til en digital plattform med instruksjonsvideoer. Dere velger selv hvor mange ansatte som skal få tilgang.

Eksperiment- og aktivitetsvideoene viser hvordan dere enkelt kan gjennomføre spennende og lærerike stunder sammen med barna. Noen av aktivitetene baserer seg på utstyret dere får tilsendt, andre på utstyr dere allerede har i barnehagen.

Det vil bli holdt ett webinarer hver måned som er tilpasset en hektisk barnehage-hverdag. Hvert webinar varer derfor i 15-30 minutter, og det tas opptak av alle webinarer som kan sees i etterkant.

Barn som gjør eksperimenter
Barn som gjør eksperimenter
spennende Utstyr

Dere får tilsendt tre utstyrspakker som inneholder ni utstyrssett. Hvert utstyrssett holder til 24 barn. Totalt inneholder utstyret åtte pedagogiske spill til lek og undring samt ekte forskerutstyr hvor mye kan brukes flere ganger.

jevnlig Oppfølging

Still spørsmål på opplæringsportalen, på mail eller under månedens live webinar. Vi er her for å hjelpe deg!

bestilling av lisens

For mer informasjon og bestilling av lisens, ta kontakt med oss på info@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.