Barn som gjør eksperimenter

sommerklubb på sfo/aks

 • Nettkurs for ansatte
 • For de som jobber med barn i alderen 6–9 år
 • Tema: forskning, matematikk, natur
 • Lær 22 spennende aktiviteter
 • 2-timers kurs for fritt antall ansatte
 • Se når du vil, hvor du vil
 • Kurset holdes på norsk
 • Pris inkludert utstyr 8 500,–

OM KURSET

Aktivitetene dere lærer i dette kurset passer perfekt om sommeren på SFO/AKS. Lek dere ute med gigantiske såpebobler, «vulkaner» og steinjakt. Samtidig jobber dere med spennende fenomener i naturfag som vil øke deltagernes forståelse for faget mens dere forsker både ute og inne.

Sommerklubb hjelper dere å tilby meningsfylt innhold i sommerferien og forbereder barnas hjerner på skolen som venter til høsten. Samtidig gir dere barna kunnskap de får nytte av i matematikk og naturfag, for alle aktivitetene kan kobles til mål i læreplanen.

Etterutdanning av pedagoger
lærerikt Kursinnhold

Mange voksne har liten erfaring med å eksperimentere. På kurset går vi gjennom mange ulike aktiviteter som gjør at dere kan studere naturen og gjøre eksperimenter sammen med barna. Dere får praktisk opplæring, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Ved å utforske naturen og eksperimentere får barna utvikle språk, matematiske ferdigheter og tenkeevne.

Senk skuldrene og ha det gøy. Å lære barn å eksperimentere er ofte ikke noe vanskeligere enn å vise barn hvordan man lager mat.

god Opplæring

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

Kurset tas på vår digitale plattform og består av korte videoer som i detalj viser hvordan dere kan gjennomføre de ulike aktivitetene. Dere får utdelt utstyr og kurshefter. Vi har lang erfaring i å holde kurs for ansatte å SFO/AKS, og vi vet at både dere voksne og barna vil ha det gøy og lærerikt når dere forsker.

Barn som gjør eksperimenter
 • Fysisk kurs for ansatte
 • For de som jobber med barn i alderen 6–9 år
 • Tema: forskning, matematikk, natur
 • Lær 22 spennende aktiviteter
 • 3-timers kurs for 25 ansatte*
 • Velg mellom dagtid, ettermiddag eller kveld
 • Kurset holdes på norsk
 • Pris inkludert utstyr 20 000,–*
  *Det regnes 500,- per ekstra deltaker og reiseutgifter ved reise over en time fra Oslo

OM KURSET

Aktivitetene dere lærer i dette kurset passer perfekt om sommeren på SFO/AKS. Lek dere ute med gigantiske såpebobler, «vulkaner» og steinjakt. Samtidig jobber dere med spennende fenomener i naturfag som vil øke deltagernes forståelse for faget mens dere forsker både ute og inne.

Sommerklubb hjelper dere å tilby meningsfylt innhold i sommerferien og forbereder barnas hjerner på skolen som venter til høsten. Samtidig gir dere barna kunnskap de får nytte av i matematikk og naturfag, for alle aktivitetene kan kobles til mål i læreplanen.

Etterutdanning av pedagoger
lærerikt Kursinnhold

Mange voksne har liten erfaring med å eksperimentere. På kurset går vi gjennom mange ulike aktiviteter som gjør at dere kan studere naturen og gjøre eksperimenter sammen med barna. Dere får praktisk opplæring, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Ved å utforske naturen og eksperimentere får barna utvikle språk, matematiske ferdigheter og tenkeevne.

Senk skuldrene og ha det gøy. Å lære barn å eksperimentere er ofte ikke noe vanskeligere enn å vise barn hvordan man lager mat.

god Opplæring

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

En av våre erfarne kursledere kommer til dere for å gjennomgå de ulike eksperimentene og teorien bak. Dere får utdelt utstyr og kurshefter. Vi har lang erfaring i å holde kurs for ansatte på SFO/AKS, og vi vet at både dere voksne og barna vil ha det gøy og lærerikt når dere forsker.

Barn som gjør eksperimenter
Etterutdanning av pedagoger
spennende Utstyr

Sammen med kurset følger en utstyrspakke og kurshefter. Utstyret holder til 20 barn og mye kan brukes flere ganger:

 • Forskerfabrikkens steinsett
 • Steinatlas, sendes elektronisk
 • Natron, 250 gram
 • Erlenmeyerkolbe, 250 ml, 2 stk.
 • Luper (batteri følger ikke med), 20 stk.
 • Bestemmelsesduk med smådyr på land, 1 stk.
 • Tittebokser til insekter, 2 stk.
 • Edderkoppatlas, lastes ned
 • Magnetstaver, 10 stk.
 • Isopropanol, 200 ml
 • Vernebriller, små, 22 stk.
 • Perler som får farge i sollys, UV-perler, 1 pose
 • Soltrykkpapir, 1 pose
 • Kuber som vokser i vann, 1 pose
 • Kuler som vosker i vann, 1 pose
 • Pipetter, 60 stk.
 • Petriskåler, små, 30 stk.
 • Flaskedykkere, 2 stk.
 • Muttere, pose, 1 stk.
 • Vi rydder i skogen, spill, 1 stk
 • Torreta, spill, 1 stk.
 • Supersåpebobleutstyr
bestilling av kurs

For mer informasjon og bestilling av kurs, ta kontakt med oss på info@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.