Barn som gjør eksperimenter

vi forsker om sommeren

 • Fysisk kurs for barnehageansatte
 • For de som jobber med barn i alderen 1–6 år
 • Tema: forskning og naturen
 • Lær 14 spennende aktiviteter
 • 3-timers kurs for 25 ansatte
 • Velg mellom dagtid, ettermiddag eller kveld
 • Kurset holdes på norsk
 • Pris inkludert utstyr 24 500,–*
  *Det regnes 500,- per ekstra deltaker og reiseutgifter ved reise over en time fra Oslo

OM KURSET

Dette kurset består av fire deler. Vi starter med å diskutere hvorfor forskning hører hjemme i barnehagen. I del to gjennomgår vi hvordan dere kan forske utendørs ved å samle på steiner og insekter samt utforske nærområdet rundt barnehagen. I del tre viser vi eksperimenter som er ekstra lekne og kreative som å lage tusjkunst på tekstiler. I del fire tar vi for oss eksperimenter som lar dere utforske hva som skjer og hvorfor det skjer.

Kurset er lagt opp etter nasjonale mål for barnehager innenfor fagområdene: Natur, miljø og teknologi; Kommunikasjon, språk og tekst; Antall, rom og form.

Etterutdanning av pedagoger
lærerikt Kursinnhold

Mange voksne har liten erfaring med å eksperimentere. På kurset går vi gjennom 14 ulike aktiviteter som gjør at dere kan studere naturen og gjøre eksperimenter sammen med barna. Dere får praktisk opplæring, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Ved å utforske naturen og eksperimentere får barna utvikle språk, tallfølelse og tenkeevne.

Senk skuldrene og ha det gøy. Å lære barn å eksperimentere er ofte ikke noe vanskeligere enn å vise barn hvordan man lager mat.

god Opplæring

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

Etter avtale kommer en av våre erfarne kursledere til dere for å gjennomgå de ulike eksperimentene og teorien bak. Dere får utdelt utstyr og kurshefter. Vi har lang erfaring i å holde kurs for barnehageansatte, og vi vet at både dere voksne og barna vil ha det gøy og lærerikt når dere forsker.

Barn som gjør eksperimenter
Etterutdanning av pedagoger
spennende Utstyr

Sammen med kurset følger en utstyrspakke og kurshefter. Utstyret holder til 20 barn og mye kan brukes flere ganger:

 • Mikroskop, 2 stk.
 • Forskerfabrikkens steinsett
 • Steinatlas,lastes ned fra nett
 • Natron, 250 gram
 • Bestemmelsesduk med smådyr på land
 • Magnetstaver, 5 stk.
 • Isopropanol, 200 ml
 • Vernebriller, små, 6 stk.
 • Krympeplast, 10 ark
 • Perler som får farge i sollys, UV-perler, 1 pose
 • Soltrykkpapir, 1 pose
 • Krokodiller som vokser i vann, 3 stk.
 • Kuber som vokser i vann, 1 pose
 • Kuler som vosker i vann, 1 pose
 • Pipetter, 60 stk.
 • Petriskåler, små, 30 stk.
 • Hvor bor jeg kort, lastes ned fra nett
 • Former i naturen kort, lastes ned fra nett
 • Edderkoppatlas, lastes ned fra nett
 • Kurshefter med utfyllende informasjon om alle aktivitetene, 5 stk.
bestilling av kurs

For mer informasjon og bestilling av kurs, ta kontakt med oss på info@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.