Barn som gjør eksperimenter

vi forsker om vinteren

 • Fysisk kurs for barnehageansatte
 • For de som jobber med barn i alderen 1–6 år
 • Tema: forskning og naturen
 • Lær 14 spennende aktiviteter
 • 3-timers kurs for 25 ansatte
 • Velg mellom dagtid, ettermiddag eller kveld
 • Kurset holdes på norsk
 • Pris inkludert utstyr 24 500,–*
  *Det regnes 500,- per ekstra deltaker og reiseutgifter ved reise over en time fra Oslo

OM KURSET

Dette kurset består av fem deler. Vi starter med å diskutere hvorfor forskning hører hjemme i barnehagen. I del to viser vi hvordan dere kan forske på is, vann og andre væsker. Deretter utforsker vi hvorfor noe er tungt mens andre ting er lett ved å legge bomull i vann og druer i mineralvann. I del fire bruker vi sansene når vi forsker. Til slutt utforsker vi natur og krefter.  

Kurset er lagt opp etter nasjonale mål for barnehager innenfor fagområdene: Natur, miljø og teknologi; Kommunikasjon, språk og tekst; Antall, rom og form.

Etterutdanning av pedagoger
lærerikt Kursinnhold

Mange voksne har liten erfaring med å eksperimentere. På kurset går vi gjennom 14 ulike aktiviteter som gjør at dere kan studere naturen og gjøre eksperimenter sammen med barna. Dere får praktisk opplæring, slik at dere blir trygge i hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Ved å utforske naturen og eksperimentere får barna utvikle språk, tallfølelse og tenkeevne.

Senk skuldrene og ha det gøy. Å lære barn å eksperimentere er ofte ikke noe vanskeligere enn å vise barn hvordan man lager mat.

god Opplæring

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

Etter avtale kommer en av våre erfarne kursledere til dere for å gjennomgå de ulike eksperimentene og teorien bak. Dere får utdelt utstyr og kurshefter. Vi har lang erfaring i å holde kurs for barnehageansatte, og vi vet at både dere voksne og barna vil ha det gøy og lærerikt når dere forsker.

Barn som gjør eksperimenter
Etterutdanning av pedagoger
spennende Utstyr

Sammen med kurset følger en utstyrspakke og kurshefter. Utstyret holder til 20 barn og mye kan brukes flere ganger:

 • Mikroskop, 2 stk.
 • Forskerrør med kork, 50 ml, 50 stk.
 • Glyserol, 500 ml
 • Kunstig snø, 200 ml
 • Petriskåler, små, 30 stk.
 • Pipetter, 100 stk.
 • Rødkålsekstrakt
 • Temperaturfølsomt papir, 1 sett
 • Ballonger, 20 stk.
 • Dinosaurer som vokser i vann, 12 stk.
 • Sitronsyre, 250 gram
 • Natron, 250 gram
 • Metallskiver, 1 pakke
 • Ståltråd, 2 meter
 • Sansekort, nedlastbare
 • Kurshefter, med utfyllende informasjon om aktivitetene, 5 stk.
Flere kurs for barnehageansatte
bestilling av kurs

For mer informasjon og bestilling av kurs, ta kontakt med oss på info@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.