Barn som gjør eksperimenter

sommerlab for kommuner, bedrifter og andre

  • Fem-dagers forskerkurs
  • Aktivitetene passer for barn i alderen 9–12 år
  • Tema: forskning og naturvitenskap
  • Kurset holdes på norsk bokmål
  • Pris varierer avhengig av valgt løsning

Vil du ha en av Norges morsomste og mest lærerike sommerskoler til ditt nærområde? Inngå et samarbeid med oss i Forskerfabrikken og gi barna i ditt nærmiljø et unikt sommertilbud. Vi tilbyr ulike løsninger til samarbeid, hvorav Sommerlab settes opp etter ditt ønske og behov.

OM SOMMERLAB

Sommerlab er et fritidskurs for elever som skal begynne på 5.–7. trinn på barneskolen. Kurset går over fem dager i sommerferien og varer i seks timer hver dag. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse praktiske oppgaver. Deltakerne skal selvfølgelig lære teori, men de får teste teorien ut i praksis ved å bygge maskiner, forske og ha morsomme fysiske aktiviteter.

Barn som gjør eksperimenter
lærerikt Kursinnhold

Deltakerne følger en detaljert timeplan med aktiviteter utarbeidet i henhold til læreplanmålene og FNs bærekraftmål. Vi ønsker å vise hvordan naturvitenskap kan skape gode løsninger for fremtiden. Derfor fokuserer kursaktivitetene på miljø, bærekraft og teknologi. Deltakerne skal blant annet få bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske maskiner av resirkulert emballasje. Det er fokus på både fysisk aktivitet, eksperimentering og samarbeid. Sommerlab er et godt supplement før skolestart braker løs.

I Ålesund har maritim industri stått sterkt og vi er oppteken av at våre barn og unge tek utdanning der ein kan få jobb. Det å få opp interessa for realfag ved forsøk, eksperiment og leik synes vi er viktig. Her er Forskerfabrikken utruleg flinke.– Inger Synnøve Remme, næringssjef i Ålesund kommune

LANG ERFARING

I 2006 holdt vi i Forskerfabrikken vår aller første sommerskole i Oslo. Siden den gang har vi arrangert flere tusen sommerskoler og holder over 200 årlige kurs i hele Norge. Sommerlab er å finne i alle landets fylker, og vi har god erfaring i å samarbeide med både små og store kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre aktører som vil bidra positivt i sitt lokalmiljø.

Med lang erfaring har vi opparbeidet oss unik ekspertise, og vi føler oss trygge på at kursene vi leverer er av høy kvalitet. Sommerlab er ikke bare populært hos barna, men også blant foresatte og samarbeidspartnere. Kompetansenivået i vår fagavdeling gjør at vi kan levere lærerike og pedagogiske kurs som engasjerer.

Ved å bestille kurs fra Forskerfabrikken, så vet vi at det faglige innholdet har et høyt nivå og har spennende aktiviteter med et mangfold av tilnærmingsmåter. Vi vet at det er kvalitet når vi samarbeider med Forskerfabrikken. – Lise Andersen, leder for Sommerskolen i Drammen

Barn som gjør eksperimenter
Pedagogikk

Våre undervisningsmetoder er forankret i nevrologi, psykologi og pedagogikk. Her møtes biologisk og psykologisk kunnskap for å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen.  

Hvert kurs er skalert til 26 elever og styres av to kursledere. Våre kursledere er ofte realfags- eller pedagogikkstudenter med en tilhørighet til kursområdet. Vi har lang erfaring i å holde naturvitenskapelige-kurs, og vi vet at både dere voksne og barna vil ha det gøy og lærerikt når dere forsker.

les mer om vår pedagogik her
ULIKE LØSNINGER

Velg mellom ulike pakker der vi gjør hele jobben for deg eller du arranger kurs selv. Det er også mulig å gå inn med generell støtte.

SPENNENDE UTSTYR

Uansett hvilken løsning du går for, vil du selvfølgelig motta alt nødvendig materiell for å gjennomføre en super Sommerlab. Her får dere både t-skjorter og oppgavehefter til 26 deltakere, forskerutstyr, nødvendige reagenser og mye mer. Hver elev vil også få sitt eget sett med laboratorieutstyr som de kan ta med hjem når kurset er ferdig.

Barn som gjør eksperimenter
bestilling av kurs

For mer informasjon om samarbeid, ta kontakt med prosjektleder for Sommerlab kristin@forskerfabrikken.no eller i skjemaet under.