Akupunktur som virker

Akupunktur_forskerfabrikken

Behandling av sykdom og plager med akupunktur blir fortsatt møtt med skepsis. Forskning på elektroakupunktur er derimot nylig publisert i Nature som er et av verdens mest anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Og resultatene kan føre til helt nye metoder i behandling av immunrelaterte sykdommer.

Den grunnleggende idéen i akupunktur er at sykdom og plager kan behandles ved å stimulere bestemte punkter på menneskekroppen. Disse punktene skal igjen være forbundet via linjer gjennom kroppen som kalles meridianer, men ingen slike meridianer er oppdaget av moderne vitenskap. Det man derimot har funnet er nettverk av nervetråder under huden som kan påvirke andre deler av kroppen.

SLIK VIRKER AKUPUNKTUR OG STRØM

Elektroakupunktur er en behandlingsmetode der akupunkturnålene kobles til elektroder og stimuleres med elektrisk strøm gjennom smerteområdet eller akupunktur-punkter. Pasienten kan merke strømimpulsene som prikking, og behandlingsformen har beviselige fysiologiske effekter som mindre smerter.

Under kneet finnes et akupunkturpunkt som kalles ST36. Elektroakupunktur av nerveceller i dette punktet aktiverer vagus-nerven. Den stimulerer igjen binyrene til å produsere hormoner som demper immunforsvaret. Elektroakupunktur i ST36 kan derfor være nyttig for mennesker som har et overaktivt immunforsvar. Problemet er bare at det ikke er enkelt å stimulere punktet riktig. For sterke stimuli aktiverer det sympatiske nervesystemet som setter kroppen i alarmberedskap.

Electroacupuncture
AKUPUNKTURMETODE SOM DEMPER IMMUNFORSVARET

Derfor leter kinesiske forskere etter metoder som gir bedre kontroll på hvordan punktet blir stimulert. I stedet for å studere mennesker, brukte de mus som har et akupunkturpunkt tilsvarende ST36 på bakbeina. Musene var infisert med en bakterie som ga et hyperaktivt immunforsvar lignende den mennesker får under blodforgiftning. Slik fant de noen helt spesielle nerveceller som dempet immunforsvaret i musene når de ble stimulert med elektriske impulser i ST36.

Når disse cellene ble inaktivert, ga elektroakupunktur i ST36 ingen effekt på immunforsvaret. Forsøket ble gjentatt med tilsvarende celler andre steder i kroppen, og det ga også en immundempende effekt. Vi har altså celler som demper immunforsvaret når de stimuleres med elektriske støt flere steder i kroppen, og det åpner for helt nye behandlingsmuligheter.

Dagens medikamenter som demper immunforsvaret, har ofte bivirkninger. De virker dessuten ikke bare lokalt, men demper immunforsvaret i hele kroppen, noe som kan være veldig uheldig. I fremtiden kan vi kanskje utvikle elektroniske implantater som gir elektriske stimuli som regulerer immunforsvaret på et bestemt sted i kroppen. Det kan f.eks. være et kne med artrose eller betennelsestilstander i tarmen.

Kilde: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02806-x