Åtte grunner til at barn har godt av sommerskole 

Lurer du på hva som er vitsen med å sende barn på sommerskole? Tenker du kanskje at de lærer det de trenger på skolen, og ferie skal være ferie? Eller kanskje barnet ditt klarer seg på egenhånd hjemme så da trenger du ikke å finne et tilbud mens du er på jobb?  I begge tilfelle bør du tenke deg om en gang til. For det brede tilbudet av sommerskoler som har kommet de siste 10 årene, gir barn helt unike og verdifulle erfaringer. Her har vi oppsummert de viktigste:  

  1. Nye venner 

Barnet ditt får nye venner på sommerskole. Samtidig utvikler det sosiale ferdigheter, og noen mener faktisk at slike ferdigheter er mer verdifulle for vekst og utvikling enn å spise sunt.  

  1. Ny interesse 

Barnet får en ny interesse eller får lære mer om noe hen allerede er interessert i. Og når barn får fordype seg og øve på noe, opplever de mestring. Det gir igjen motivasjon for å lære mer. Ta for eksempel dans. Det er lite dans i skolen, men på en sommerskole med dans vil barn kunne utforske ulike former for dans mange dager i strekk. Noe lignende skjer på Forskerfabrikkens sommerskole hvor det er mange eksperimenter. Mange barn kommer oppglødd hjem med en helt ny interesse for naturfag og vitenskap.  

  1. Skjermfri sone 

Mange sommerskoler er skjermfri sone fordi de i stedet byr på fysisk bevegelse og sanseopplevelser. En sommerskole med idrett vil for eksempel gi barnet masse fysisk aktivitet. Og på en sommerskole med et strykeorkester trener barnet finmotorikken samtidig som det opplever gleden over musikken som oppstår. Forskerfabrikkens sommerskole er også skjermfri. Her beveger vi oss hele dagen mens vi jobber med aktiviteter, leker leller løser matematiske oppgaver.  

  1. Bli kjent med nye sider ved seg selv 

Barnet har mulighet til å innta en rolle det ikke har til vanlig fordi menneskene hen møter ikke er forutinntatte. Da er det lettere å oppdage nye sider ved seg selv. På Forskerfabrikkens sommerskole er det for eksempel mange praktiske oppgaver. Det gir barn som er flinkere med hendrene enn å forstå teori, en positiv opplevelse av mestring  

  1. Lære nye ting 

Barnet får utvikle ferdigheter som det ikke har mulighet til å utvikle ellers. Sender du for eksempel barnet ditt på en sjøleir, får du kanskje hjem et barn som kan seile selv om ikke du har peiling på seiling! På Forskerfabrikkens sommerskole får barn jobbe som ekte forskere ved å lage hypoteser, teste dem og konkludere etterpå. Slik er det sjeldent tid til i skolen, og mange foreldre har også liten erfaring med denne måten å løse problemer på.  

  1. Unngår læringstap 

Barnet ditt unngår læringstap gjennom sommerferien fordi sommerskolen byr på masse læring. Forskning viser nemlig at mange barn kan mindre etter sommerferien enn da den startet, og at sommerskole kan motvirke denne effekten. Hukommelsen blir stimulert når barnet får nye opplevelser. 

  1. Blir mer kreative 

Barnet utvikler kreativiteten fordi sommerskolen byr på kunstneriske oppgaver eller utfordringer som ikke bare har en løsning. Kreativitet er nemlig en egenskap som kan trenes opp. Barn som for eksempel får male, tegne eller skrive egne fortellinger, blir mer kreative. I Forskerfabrikkens sommerskole trener vi kreativteten når vi lager hypoteser eller forsøker å finne løsninger på ulike mysterier.  

  1. Selvstendighet 

Barnet blir mer selvstendig fordi det får trene på å være blant nye mennesker i en ny situasjon. 

Hvorfor sommerskole?

Sommerskole handler ikke om å forlenge skoleåret. Det handler om å gi barna muligheten til å få nye venner, oppdage interesser, og utforske en verden uten skjermer. Samtidig gir det dem sjansen til å være kreative, unngå sommertap i læring, og bygge selvstendighet gjennom nye opplevelser. Sommeren blir ikke bare ferie, den blir en tid for moro, læring og personlig utvikling gjennom sommerskolens varierte tilbud. 

Forskerfabrikkens sommerskole gir barna en unik sjanse til å utforske, skape og lære. Som små forskere utvikler de hypoteser, tester dem praktisk, og opplever mestring gjennom praktiske oppgaver. Den skjermfrie sonen gir rom for matematiske utfordringer og aktiviteter som styrker forståelsen, samtidig som barna dyrker en fascinasjon for naturfag og vitenskap. Med Forskerfabrikkens sommerskole blir sommeren en tid for lek, læring og grenseløs utforskning. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *