Barns nysgjerrighet: en fantastisk drivkraft for læring

Barn er født nysgjerrige. De tørster etter kunnskap og bruker flittig spørreordene «hva», «hvorfor» og «hvordan». Men når de blir eldre, mister mange barn gleden over å lære. Nysgjerrigheten forsvinner. Hvorfor er det slik? 

Nysgjerrighet er faktisk et eget forskningsfelt, og her er det gjort viktige funn. For det første viser det seg at nysgjerrighet er en grunnleggende drivkraft som får oss til å handle, akkurat som sult og tørst. Gjennom evolusjonen har nysgjerrigheten økt sjansen for å overleve fordi den hjelper oss å utforske og forstå verden vi lever i.  

Nysgjerrighet styrker hukommelsen 

Nysgjerrigheten er det som dytter oss ut av komfortsonen for å lære noe nytt. Og utforskningen frigjør dopamin i hjernen som skaper gode følelser. Denne hjernekjemien er igjen koblet til hukommelsen. Derfor vil nysgjerrige barn lære mer enn barn som har sin nysgjerrighet. Det viser for eksempel et eksperiment der mennesker i alderen 18-26 år og 65-89 år deltok. Først måtte de lese ulike spørsmål og svare på hvor nysgjerrige de var på å få vite svaret før de fikk vite det. Innimellom fikk de også se på ulike ansikter. Etterpå ble de testet i hva de husket, og det både unge og gamle husket best var spørsmål som vekket nysgjerrigheten.  

Barn som mister nysgjerrigheten 

Når barn mister nysgjerrigheten og motivasjonen for å lære, er det ofte to årsaker. Er det for lett, kjeder de seg og flytter oppmerksomheten over til noe annet. Og er det for vanskelig, opplever de ikke mestring og mister interessen. Nysgjerrigheten blir også borte når barn er passive mottagere uten at de får engasjere seg aktivt.  

Aktive metoder for å bevare barns nysgjerrighet

For å stimulere nysgjerrigheten, trenger vi noe som gjør oss overrasket og stimulerer sansene og tankene. Derfor er årets julekalender fra Forskerfabrikken full av aktiviteter, eksperimenter og oppgaver som vekker nysgjerrigheten. Barna får utforske spennende fenomener, løse gåter og gjøre eksperimenter. Vi trekker også frem nysgjerrighet som en viktig tenkeferdighet. Nysgjerrighet er noe alle trenger når vi skal mestre ting og lære noe nytt.  

Kilder:  

  1. How We Learn. Why Brains Learn Better Than Any Machine…for Now. Stanislas Dehaene, Penguin Books, 2021. 
  1. Learning facts during aging: the benefits of curiosity, Exp Ageing Research, 22 may 2018 
  1. Why school students choose and reject science: a study of the factors that students consider when selecting subjects. International Journal of Science Education, 2017. 
  1. The nature of experiences responsible for the generation and maintenance of interest i STEM. Science Education, 2014.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *