Da hesten ble tam

For 4200 år siden oppstod en helt spesiell type hest. Flokken den levde i ble raskt ekstremt populær. I dag stammer alle hesteraser fra disse hestene som levde ved de sydlige delene av elvene Volga og Don. Det gjelder alt fra små ponnier og raske veddeløpshester til fjordinger og islandshester.

DNA I BEIN FRA HEST

Det oppdaget en gruppe franske forskere ved å analysere arvestoffet i hesteskjeletter fra ulike områder og tidsepoker. Forskerne samlet inn bein fra hester som levde fra 10 000 år siden og frem til 2000 år siden. Beinrestene ble hentet ut fra til sammen 121 arkeologiske utgravningsområder. DNA ble fisket ut fra knoklene og kartlagt, og slik kunne forskerne lage et slektstre i forhold til moderne hester. Resultatene viste at hestene som levde i Europa, Sentral Asia og Sibir var ganske forskjellige rent genetisk. Men for 4200 år siden begynte disse forskjellene å forsvinne. Og bare 200 år senere, altså for 4000 år siden, dominerte den hestetypen som er opphav til alle tamme hester i dag. I skjeletter som var 3000 år gamle og yngre, var det bare hesteskjeletter med denne mutasjonen forskerne fant.

SNILL OG STERK HEST

Det må altså ha oppstått en eller flere mutasjoner som gjorde noen få hester veldig populære for ca. 4200 år siden. For å finne ut hvilke mutasjoner det var snakk om, sammenlignet forskerne genene fra eldre hester med den moderne hestetypen. De fant endringer i gener som påvirker aggresjon, nervøsitet og ryggmuskler. Forskerne tror derfor at disse hestene var vennlig innstilt mot mennesker og utstyrt med en sterkere rygg enn andre hester. I løpet av bare noen hundre år var etterkommere etter disse hestene spredt over hele Europa og mange andre land.

hesten ble ikke temmet tidligere

Tidligere har man trodd at hesten ble temmet for 5500 år siden i Kazakhstan. Her levde en kultur som holdt hester for å få kjøtt og melk. Kanskje red de på dem også. Men når DNA fra skjeletter etter disse hestene ble sammenlignet med DNA fra moderne hester, var det ikke et nært slektskap. Dagens ville Przewalski-hester i Mongolia stammer derimot fra disse hestene. Du finner mer informasjon om disse hestene her.

Kilde: Science, 22. Oktober, 2021