Gå på steintur

Stein finnes over alt, og du trenger ikke være spesialist for å samle steiner på en steintur. Vi kan dele stein inn i tre hovedtyper, og er her et atlas som viser deg noen eksempler fra hver kategori.

UTSTYR
  • Hammer
  • Vernebriller
  • Pose eller sekk
  • Lupe
  • Steinatlas og/eller steinbok
  • Beholder med små rom, f. eks. slik man planter blomster i
SLIK GJØR DU
  1. Gå på tur og se på berg og stein. Har steinen striper, prikker eller lag på lag?
  2. Hvis dere vil banke ut en bit fra en fjellside, er det viktig å ha på vernebriller så dere ikke får steinbiter i øynene.
  3. Ta med steinene hjem og studer den nærmere. Kanskje mønsteret kommer bedre frem når den er våt? Kanskje dere kan se på den med lupe?
  4. Forsøk å finne ut om det er en magmatisk stein, metamorf stein eller sedimentær stein.
eksperimenter rundt samme tema
Her finner du Forskerfabrikkens geologisett!
vi har tre hovedtyper av bergarter

Magmatiske bergarter blir laget når smeltet stein (magma) blir avkjølt og størkner. Det kan for eksempel skje når magmaen kommer ut av jordas indre som lava under for eksempel et vulkanutbrudd eller jordskjelv. Eksempler på slike bergarter er granitt, kvarts og feltspat. Slike bergarter kalles også størkningsbergarter.

Metamorfe bergarter er laget av det som opprinnelig var størknede eller sedimentære bergarter. Når disse blir presset ned i grunnen, for eksempel når to kontinentalplater kolliderer, utsettes de for høyt trykk og høye temperaturer. Dette forandrer og omdanner de opprinnelige bergartene. Slik kan kalkstein bli til marmor, sandstein til kvartsitt og granitt bli til gneis. De kalles også for omdannede bergarter.

Sedimentære bergarter blir til når lag på lag av stein, sand og jord dannes på havbunnen eller på land. Etter hvert som nye lag legger seg over lagene som er under, presses lagene sammen og blir til harde lag av berg. De kalles også for lagdelte bergarter.

Gå på steintur Stein finnes over alt, og du trenger ikke være spesialist for å samle steiner på en steintur. Vi kan dele stein inn i tre hovedtyper, og er her et atlas som viser deg noen eksempler fra hver kategori. vi har tre hovedtyper av bergarter Magmatiske bergarter blir laget når smeltet stein (magma)