Fakta om RS-virus

Barn og mor holde hender

Hver vinter blir små barn innlagt på sykehus fordi de er smittet med RS-virus, og nesten alle barn har hatt en RS-infeksjon før de fyller to år.

Viruset ble første gang isolert i 1956 fra sjimpanser, og det kommer i to varianter kalt A og B. Ofte er begge typer involvert når noen blir syke. RS er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus, og viruset sprer seg fra land til land på en evig runddans rundt jorda akkurat som influensavirus. Underveis oppstår stadig nye mutanter. Viruset er i en evig utvikling.

rs-virus vaksine

Forskere jobber for å utvikle vaksine mot RS-virus, og mye tyder på at de snart vil lykkes. Men det har ikke vært lett fordi viruset har proteiner på overflaten som endrer seg stadig slik at immunforsvaret ikke gjenkjenner viruset. RS-viruset kan også skille ut et protein som virker som en avledningsmanøver. I stedet for å ødelegge viruset, angriper immunforsvaret disse proteinene.

smitte og behandling

Viruset smitter via snørr og annen dråpesmitte. Det tar 3-6 dager fra en person er smittet til sykdommen bryter ut, og de som er smittet, sprer først og fremst viruset til andre tidlig i sykdomsforløpet. Derfor kan barn som er feberfrie dra tilbake til barnehage og skole. Behandlingen går ut på å lindre symptomene. Barn som er ekstra utsatt pga. andre helseutfordringer kan få forebyggende behandling med antistoff mot viruset. Det kan være barn som er født for tidlig eller som har alvorlig medfødt sykdom. Vi blir også smittet av RS-virus senere i livet, men da er motstandskraften større slik at symptomene som oftest er mildere.Hvis du vil beskytte deg mot smitte, gjelder de samme rådene som for korona. Hold avstand til mennesker som hoster, vask hendene ofte, ikke ta hendene i munnen og bruk evt. munnbind i rom med liten ventilasjon.

symptomer på rs-smitte

Symptomene på smitte av RS-virus varierer fra lette forkjølelsessymptomer i øvre luftveier til alvorlig svekkelse av lunger og bronkier. Symptomene på infeksjon i de øvre luftveiene er feber, forkjølelse og hoste. Hvis de nedre luftveiene blir rammet, vil pustefrekvens øke, og barnet kan få problemer med å hoste opp slim. Det kan ligne på et astmaanfall. Et sted mellom 15-50 % av alle små barn med denne infeksjonen får alvorlige symptomer, og barn i alderen 2-6 måneder er mest utsatt. Her må 1-3 % av de som rammes på sykehus. Men i noen utbrudd er det eldre barn som blir mest alvorlig syke.

babycrying
behandling mot rs-virus

I land med et godt helsevesen er det sjeldent at barn dør av RS-virus, men i land med større utfordringer er dødeligheten betydelig høyere. Det er også større risiko for å dø av RS-virus hvis man samtidig har hjerte- eller lungesykdom. Globalt blir mer enn 3 millioner mennesker innlagt på sykehus på grunn av RS-virus hvert år, og 60 000 dør av sykdommen.

kilder
  1. Andrea T. Borchers et al, Clinic Rev Allerg Immunol, s 331–379, 2013
  2. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/rs-virusinfeksjon—veileder-for-he/
  3. Kamau, E., Otieno, J.R., Lewa, C.S. et al. Evolution of respiratory syncytial virus genotype BA in Kilifi, Kenya, 15 years on. Sci Rep 10, 21176 (2020). https://doi.org/10.1038