Fart på kroppen gir fart på hjernen!

Det som er godt dokumentert, er at å være i god fysisk form fordi man driver med en idrett eller trener aktivt på andre måter, styrker kognitive ferdigheter (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018).

Det viser for eksempel et forsøkt med barn i alderen 8–11 år som deltok i et forsøk over flere måneder i USA (Krafft et al., 2014). Alle veide for mye, og ingen deltok i noen type idrett fra før. I dette forsøket fikk de tilbud om å dra til et helsesenter.

Der fikk alle mat og leksehjelp, før de ble delt i to grupper. Den ene gruppen trente utholdenhet gjennom lek og andre aktiviteter i 40 minutter, og den andre drev med kunst og håndverk eller brettspill for å trene opp konsentrasjonsevnen. Barna i gymsalen hadde en pulsmåler som ga dem poeng hver gang de gjorde noe som økte pulsen til mer enn 150 slag i minuttet. Den andre gruppen fikk ekstrapoeng for god oppførsel og innsats.

Før forsøket startet, ble barnas tenkeferdigheter og fysiske form målt gjennom mange ulike tester. I tillegg ble de lagt i en hjerneskanner som målte hjerneaktiviteten mens de utførte tester som avdekket evnen til å fokusere og sortere vekk uvesentlig informasjon. Det var ingen forskjell mellom de to gruppene, men åtte måneder senere var bildet annerledes.

Hjerneområder som er viktige for å fungere bra på skolen og sosialt, jobbet langt mer effektivt hos dem som hadde hatt gym fem ganger i uken, enn dem som hadde trent konsentrasjon. Slike effekter kan oppnås i løpet av noen uker, fant forskere fra Østerrike da de undersøkte skoleelever som trente styrke, koordinasjon, balanse og kondisjon i 30 minutter hver morgen i fire uker (Tilp, 2019).

Før forsøket startet, ble elevene testet i lesing og regning. De tok også ulike tester som målte eksekutivfunksjoner og kreativitet. Resultatene levnet ingen tvil. Elevene gjorde det bedre på de fleste av disse testene etter å ha trent regelmessig.

Råd om fysisk aktivitet

  • Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet har mange positive effekter både når det gjelder generell helse og kognisjon. Reflekter derfor over i hvilken grad dine barn er fysisk aktive. Hvordan kan dere øke aktivitetsnivået?
  • Snakk med barna om fysisk aktivitet og hvor viktig det er å være fysisk aktiv. Kan aktiviteten økes med noe ekstra utstyr, nye leker eller lignende?
  • Du kan også ta med elevene på ulike eksperimenter hvor dere f.eks. tester ut å stå mens du forklarer noe vanskelig, eller å gjøre noen yogaøvelser før dere starter en økt. Dere kan også undersøke om det å koble en bevegelse til noe dere skal huske, har en positiv effekt. 

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

  1. Bidzan-Bluma, I. & Lipowska, M. (2018). Physical Activity and Cognitive Functioning of Children: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health, 15(4). https://doi.org/10.3390/ijerph15040800 
  2. Krafft, C. E., Schwarz, N. F., Chi, L., Weinberger, A. L., Schaeffer, D. J., Pierce, J. E., Rodrigue, A. L., Yanasak, N. E., Miller, P. H., Tomporowski, P. D., Davis, C. L. & McDowell, J. E. (2014). An 8-month randomized controlled exercise trial alters brain activation during cognitive tasks in overweight children. Obesity (Silver Spring), 22(1), 232-242. https://doi.org/10.1002/oby.20518 
  3. Tilp, M. S., C. Payer, G. Presker, M. Fink, A.  . (2019). Physical Exercise During theMorning School-Break Improves Basic Cognitive Functions. Mind, Brain and Education, 14(1), 24-31. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *