Fibonaccisekvensen : Mønster i tallrekker

Fibonaccisekvensen er veldig berømt. Fibonacci levde i Italia på 1100-tallet og var veldig flink i matematikk. Du kan bruke tallene i Fibonaccisekvensen til å lage et spiralmønster som ofte finnes i naturen. Da trenger du et ruteark, en blyant og en linjal.

  1. Lag kvadrater med sider som tilsvarer de ulike Fibonaccitallene. Hvert nye kvadrat skal forskyves i forhold til det forrige slik at hvis det første er rett under, skal det neste være til venstre, det tredje rett over, det fjerde til høyre osv. Slik fortsetter du så lenge du har plass på arket.
  2. Etterpå kan du tegne inn spiralen ved å trekke en buet linje gjennom diagonalene på hvert kvadrat.
Fibonaccis tallrekke

Spiraler på sneglehus, solsikker og ananas følger et slikt mønster. Dessuten, hvis du teller hvor mange spiraler som går mot henholdsvis venstre og høyre på en kongle, vil du få to tall som ligger ved siden av hverandre i Fibonaccis tallrekke. Studer gjerne kongler for å sjekke om det stemmer.

Tallrekkene på Q-kartongen følger spesielle regler. Den siste var ekstra spesiell. Her måtte du legge sammen de to siste tallene for å finne det neste.

0 +1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13 osv.

Dermed blir tallrekken:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55, osv.

Fibonaccisekvensen