Forskerfabrikken 2021

Sommerlab-Rosseland Skule

Bilde: Time kommune

For å bekjempe vår tids utfordringer som sykdommer, klimaendringer og matmangel er vitenskap og teknologi essensielt. Derfor sprer vi i Forskerfabrikken realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet. Ja, til og med utenfor landegrensene våre.

EFFEKTEN AV 2021

Som sosial entreprenør, ønsker vi å bidra til å løse noen konkrete samfunnsutfordringer. Vi har derfor ulike mål vi jobber mot. I rapporten du finner her, ser vi på året som har vært og hvordan vi har klart å levere på dette i 2021.

Barn på Sommerlab
sammen står vi sterkere

At vi når ut til så mange barn, vil vi takke alle våre samarbeidspartnere, støttespillere og kunder for. Sammen klarer vi å spre realfagsglede til enda flere barn. En ekstra takk til Hydro, vår hovedsamarbeidspartner.

les effektrapporten her