Fugler – får de ikke støt?

Fugler sitter på en strømkabel

Fugler som setter seg til på elektriske ledninger og som tilsynelatende trives med dette. Et velkjent syn ofte etterfulgt av en velkjent undring: Hvorfor får de ikke støt?

For å forstå dette må vi forstå hva elektrisitet eller strøm egentlig er. Selv om elektrisk strøm er noe vi omgir oss med til daglig, ja faktisk er helt avhengige av, er det ikke så enkelt å forklare den. Den er usynlig, og vi hører den ikke. Tar vi på den får vi støt, og DET kjenner vi! Men ok, her er et forsøk på å gjøre det enkelt.

Elektroner flyr fritt uten motstand

Elektrisitet kommer fra elektroner, og elektroner finnes over alt, de ligger som en sky rundt alle atomkjerner. Elektroner flyter fritt rundt der de ikke møter motstand eller hindringer, eller de ledes mellom poler i elektromagnetiske felt. Energien denne bevegelsen skaper kaller vi elektrisk strøm og kraften i bevegelsen kaller vi spenning.

Strøm er elektrisitet i bevegelse.

Fugler

En fugl er ingen god leder av elektrisitet. Fuglekroppen gir elektronene større motstand enn kobberledningen, så strømmen fortsetter å reise langs kobberledningen til bestemmelsesstedet. Så lenge fuglen sitter pent på strømledningen sin er det ingen spenningsforskjell som elektronene vil bevege seg mellom, fuglen sitter i det elektromagnetiske feltet som strømmen skaper og elektronene holder seg i ledningen.

Fugler kan få støt

Men i jorden er det ingen eller liten elektromagnetisk spenning. Dersom fuglen kom borti bakken og ledningen samtidig ville spenningsforskjellen gjort at elektronene søkte seg mot bakken og for å komme dit måtte de tatt veien gjennom fuglen. Den hadde fått et skikkelig støt!

Det samme skjer dersom en fugl, et menneske eller noe annet som kan føre strøm i gjennom seg kommer borti to strømledninger samtidig. Spenningsforskjellen mellom ledningene gjør at elektronene flytter seg fra den ledningen med høyest spenning til ledningen med lavere spenning. Og bruker det som forbinder dem som vei fra den ene til den andre. Er det deg vil du få det vi kaller et elektrisk støt. Et elektrisk støt er ubehagelig og et kraftig elektrisk støt kan være livsfarlig!

Naturen er fantastisk, og det er mye det er verdt å undre seg over. Fortsett å være nysgjerrig!