Gir mindfulness bedre skoleresultater?

Barn gjør yoga

Det er en sterk korrelasjon mellom gode skoleresultater og evnen til å være mindful. Det viser en helt ny studie fra USA som inkluderte mer enn 2000 elever. Elevene gikk på 5.-8. trinn og kom fra 14 offentlige skoler. Alle svarte på spørsmål som kartla hvor godt de klarte å være oppmerksomme og til stede i ulike situasjoner. De måtte for eksempel vurdere på en skala fra 1-6 hvor ofte de løste en oppgave i full fart uten å tenke seg om eller hvor ofte de dagdrømte seg vekk fra det de skulle konsentrere seg om.

MINDRE FRAVÆR OG BEDRE KARAKTERER MED MINDFULNESS

Resultatene viste at elevene som hadde størst evne til å være mindfulle, altså til stede og konsentrerte, gjorde det best på skolen. Disse elevene hadde også mindre fravær og ble sjeldent utvist. De hadde dessuten størst fremgang i forhold til forrige skoleår, og effektene var fortsatt målbare når forskerne korrigerte for ulike oppvekstvilkår. Resultatene støtter opp under en rekke andre studier som viser at elever og barnehagebarn som får trening i mindfulness, får økt evne til å lære. Treningen øker konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten. Samtidig reduseres trangen til å la tankene vandre.

Barn i skogen
HVORDAN TRENE PÅ Å VÆRE MINDFUL

Det er mange måter vi kan trene opp evnen til å være mindfulle. Det viktigste er å fokusere på å være i øyeblikket – uansett om vi sitter, ligger eller er i bevegelse. Det enkleste er kanskje å være mindful når vi er i ro. Da kan vi kjenne på hele eller deler av kroppen og konsentrere oss om pusten. Når vi beveger oss med mindfulness er vi oppmerksomme på kroppen og interessert i detaljene i det vi gjør. Det kan vi gjøre bevisst mens vi for eksempel går en tur, men det kan også være helt naturlig å komme i en slik tilstand når vi maler, tegner, spiller et instrument, gjør yoga eller forsøker å bli bedre i en idrett og er fullt og helt konsentrert om kroppens bevegelser.

Barn i sola
HER ER RÅD OM HVORDAN BARN KAN TRENE PÅ MINDFULNESS
  • På telefonen kan du laste ned en rekke apper som kan lede deg gjennom mindfulness-meditasjoner. Noen av dem er spesielt egnet for barn.
  • Boken «Rolig og oppmerksom som en frosk», viser hvordan foreldre og barn kan trene på mindfulness sammen.
  • Yoga-øvelser byr på mange muligheter til å trene på mindfulness hvis du jobber med tilstedeværelse og kontakt med kroppen mens du gjør øvelsene. Her finnes flere spill som gjør det enkelt å trene yoga med barn.
Se våre yogaspill her