Ingeniører uten grenser i Kenya

Skole i Kenya.

Forskerfabrikken har et samarbeid med Ingeniører uten grenser, IUG. Her er betraktninger og erfaringer etter en reise i Kenya

Reisebrev fra Ingeniører uten grenser: STEM-opplæring i Masai Mara

I midten av november kom Santiago, Amalie og Ida tilbake fra Talek i Masai Mara. Her kan du lese en liten reiserapport fra den første gruppen ut for pilotprosjektet STEM Without Borders, som Ingeniører Uten Grenser gjør sammen med Forskerfabrikken.

 

Talek i Masai Mara

Masai Mara ligger sørvest i Kenya. De fleste som reiser hit, sjekker inn på en camp i nasjonalparken, og drar på safari. Nasjonalparken er et populært reisemål for å oppleve «The big five». I Masai Mara-området ligger der flere små landsbyer hvor befolkningen har tilgang til det absolutt nødvendigste. Her er også skolene lokalisert. Vi, Santiago, Amalie og Ida, sjekket inn på et hotell i en av landsbyene i området, kalt Talek. Her bodde vi i 10 dager, med mål om å bidra til å utvikle undervisningen på en av de lokale skolene; Mara Girls Leadership School.  

Undervisningskultur og ny lærerplan for å utvikle realfagene

Lokalbefolkningen visste ikke hvor mange som bodde i Talek, men området hadde to grunnskoler, en privat for piker og en for begge kjønn, samt en videregående skole for hvert kjønn. De fleste elevene bodde på skolen i lag med lærerne sine, og skoledagen startet klokken seks om morgenen til klokken seks om kvelden.

Undervisningskulturen i området er i stor grad preget av forelesninger, hvor elevene underveis i undervisningen bekrefter lærerens fremlegg med et «yes» i kor. I 2019 fikk Kenya ny læreplan, hvor utforskende undervisning og eksperimenter er i fokus for å utvikle STEM-fagene, realfagene. 

Basert på Forskerfabrikken sin metodikk skulle vi dele erfaringer innen STEM-undervisning; hvor elevene står i sentrum av læringsprosessen, og ikke læreren. Forskerfabrikken er en sosial entreprenør, med mer enn 20 års erfaring innen undervisning.

Målet er å skape nysgjerrige elever, som ønsker å utforske og bruke hele sanseapparatet hvor teori og praksis kombineres for å lære om fenomener i naturvitenskapen. «Growth mindset» står sentralt, vi lærer av våre feil og alle kan mestre gjennom trening.

På skolene vi var ble feil slått hardt ned på, det virket som å repetere og bekrefte var det viktigste elevene bidro med i undervisningen.  

Ingeniører uten grenser i Kenya.

Rundreise med eksperimenter

Den private jenteskolen, Mara Girls Leadership School, var hovedarena for oppdraget. Etter opprinnelig plan var det kun lærerne på Mara Girls Leadership School vi skulle kurse i ulike eksperimenter, men rektor på skolen hadde invitert lærerne fra de nærliggende skolene til Mara for å delta på kurset.  

Vi kurset lærerne i eksperimenter innen fysikk, biologi, kjemi og matematikk. Og eksperimentene innen elektrisitet, forbrenning og hoderegning var de mest populære eksperimentene både sett med lærerøyne, men også elevøyne.

Lærerne fra de andre skolene var så begeistret for eksperimentene at de ønsket besøk av oss til sine respektive skoler. Vi reiste dermed rundt til de ulike barneskolene og holdt en kort undervisningsøkt, hvor læreren fikk plukke eksperimenter fra kursreportaret.

Besøkene skapte stor begeistring hos elevene, og realfagsgleden og fasinasjonen for STEM-fagene stod i taket. Vi «kastet flammer», tente på eksploderende hydrogensåpebobler, og utforsket gassutvikling i en beholder. Lærerne på Mara Girls Leadership School og Talek Boarding Primary School fikk også bryne seg på å undervise elevene sine på en utforskende måte.

Læreren var skjønt enig om at å bruke eksperimentene i undervisningen var svært nyttig og inspirerende for elevene. Spørsmålet rundt hvordan man former undervisningen pedagogisk og didaktisk er i stor grad kulturelt preget, og en undervisning med åpne spørsmål hvor alle kan svare virket fremmed for lærerne. Noe som er forståelig, dette er nok en mer langsiktig målsetning for prosjektet.  

Glede over naturvitenskaplige fenomen – på tvers av kulturer og språk

Ved siden av kursingen og undervisningen tok lokalbefolkningen, masaiene, oss med ut på en safaritur hvor vi fikk se dyrelivet på nært hold. Gjestfriheten og givergleden hos lokalbefolkningen var stor, og vi kjente oss godt tatt vare på gjennom oppholdet.

Etter å ha undervist 400 elever og kurset 16 lærere sitter vi aller mest igjen med den felles gleden av naturvitenskaplige fenomen tross ulike kulturer og språk. Hvordan øynene til elevene og lærerne glitrer når de opplever egenskapene til karbondioksidgass eller ser med egne øyne trykkforskjeller. Flere av elevene var skjønt enig om at realfag var kult, og kanskje forhåpentligvis har vi sådd noen fremtidige forskerfrø.

 

Ida, november 2022

Hentet  med tillatelse fra Ingeniører uten grenser

 

 

Skole i Kenya.