Læring av erfaringer: feile som veien til suksess

Når barnet ditt gjør feil, er det ingen grunn til å fortvile. For å feile er den sikreste veien til lærdom. Det gjelder bare å lære av erfaringen.  

Faktisk mener noen at jo flere feil vi gjør, dess større er sannsynligheten for å lykkes. Det opplever ingeniører som jobber med romfart i praksis. Det ligger hundrevis av mislykkede forsøk bak en vellykket oppskytning.  

Growth mindset: En tilnærming til læring

Å lære av feil, er også sentralt i teorien om lærende tankesett, også kalt “growth mindset”, utviklet av Carol Dweck ved Standford. Feil er nyttige hvis vi lærer av dem, hevder hun. Nevropsykologisk forskning støtter denne ideen, men det er ikke nødvendigvis bare snakk om feil, heller om overraskelser. Du kan bli overrasket over å gjøre en feil, men du kan også bli overrasket over å gjøre noe riktig. I begge tilfeller blir hjernen trigget, og da øker oppmerksomheten om det vi skal lære. Vi behandler sanseinntrykkene med full oppmerksomhet og vurderer resultatet i forhold til sist. Overraskelsen stimulerer til ny innsats og læring.  

Tilbakemeldinger og læring

Denne prosessen avhenger av tilbakemeldinger. Derfor er det så viktig for barn å få rask respons på det de gjør. I noen situasjoner kan dere bruke fasit eller dataprogrammer som gir umiddelbar feedback. I andre situasjoner kan det være veldig nyttig å teste egen kunnskap. Hva skal jeg kunne? Klarer jeg å svare? Ble svarene riktige?  

Hvis du som forelder skal gi tilbakemeldinger, er det mange måter å gjøre det på, og alle kan fungere. Pass bare på å spørre barnet ditt om hvordan de opplevde tilbakemeldingen. Forstod de hvordan de kommer videre? Det er nemlig noe av det viktigste med en tilbakemelding. At man får hjelp til å ta neste steg.  

Å overføre kunnskap til nye sammenhenger

Å lære av erfaringer kan også skje på en annen måte. Da overfører vi kunnskap fra et område eller en situasjon til en annen. Vi bruker det vi har lært i en ny sammenheng. Det er en egenskap som vokser gradvis frem ettersom barnet ditt modnes, og det kalles å skifte referanseramme, “ frame of reference”. Ta for eksempel et barn som skal programmere en robot med armer og bein. Da vil erfaringer om hvordan egen kropp beveger seg, kunne overføres til roboten. Noe lignende skjer når barn bygger hytte i skogen. De har nytte av erfaringer de har hatt når de lekte med konstruksjonsleker som Lego.  

Denne måten å tenke på gjør vi ganske ofte uten å være klar over det. Men blir vi bevisst denne tenketeknikken, kan vi ha større nytte av den. Å oppleve at vi kan bruke tidligere erfaringer på nye måter, stimulerer oss til å se en sak fra ulike perspektiver, tenke ut av boksen og å være kreative. I årets julekalender, har vi derfor en luke hvor vi nettopp viser barna at de kan bruke en erfaring i en ny sammenheng.  

Tilbud på årets julekalender!

Sikre deg gratis frakt og spar 200 kr på årets julekalender!

Kilder:  

  1. Ditt smarte barn, Hanne Serine Finstad, J. M. Stenersen 2016 
  1. How we learn? Stanislas Dehane, Penguin Books, 2020 
  1. How young children engage in and shift between reference frames when playing with coding toys, Jodi Clarke-Midura, International Journal of Child-Computer Interaction, vol 28, 2021 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *