Livet er best ute

Barn som gjør eksperimenter

Kan dagslys ha en positiv effekt på utviklingen av barns hjerne? Det er mulig mener psykolog Vidar Sandsaunet Ulset, som har forsket på utetid i barnehagen.

Hele 33 barnehager fra Østlandet deltok i undersøkelsen. Her fulgte forskere nesten 600 barn i alderen ett til seks år i en periode på fire år. Hver vår tok barna ulike tester hvor forskerne blant annet testet deres arbeidsminnekapasitet. Arbeidsminnet er de tankene vi klarer å holde i hodet samtidig mens vi jobber med noe, og denne egenskapen har blant annet stor betydning for hvor lett vi lærer. I tillegg svare barnas foreldre og pedagoger som jobbet med barna på spørreskjemaer. Pedagogene rapporterte om i hvilken grad barna var ukonsentrerte og overaktive. De beskrev også hvor mye barna var ute. Foreldrene ble spurt om mye forskjellig som harmonien i familien, hvor mye de var utendørs på fritiden, hvor urolige de selv var som barn og sin sosioøkonomiske status.

HAR UTETID EN EFFEKT?

Resultatene viste at barna i barnehagene som hadde mest utetid gjorde det bedre på tester av arbeidsminnet. Samtidig kunne pedagogene rapportere om lavere forekomst av hyperaktivitet og dårlig konsentrasjonsevne i barnehager hvor de var mye ute. Det var antall timer ute per dag som var avgjørende.

Barn som gjør eksperimenter
FLERE MULIGE FORKLARINGER

Det er flere mulige forklaringer på disse resultatene, forklarer psykolog Vidar Sandsaunet Ulset som var hovedforfatter på denne studien. Lys kan ha en positiv og direkte effekt på oppmerksomhetsevnen ved å påvirke nervesignaler i hjernen. Dermed vil barn som er mye ute, kunne være litt mer oppmerksomme og våkne gjennom dagen enn barn som er mer inne. Det kan igjen ha en positiv effekt på barnas utvikling over måneder og år. Lyset utendørs er jo opptil 200 ganger sterkere enn lyset inne.

HORMONEFFEKTER

En annen forklaring som også kan ha bidratt, er at lys påvirker hormonbalansen, påpeker Sandsaunet Ulset videre. Hvis vi får lys tidlig på dagen, synker nivået av søvnhormonet melatonin i kroppen, og det kan gjøre oss mer våkne. Samtidig kan lys øke kroppens produksjon av hormonet kortisol, og det kan forebygge uro. Det er nemlig mulig at lave nivåer av kortisol øker barns aktivitetsnivå.

Barn som gjør eksperimenter
UT PÅ TUR, ALDRI SUR

Til småbarnsforeldre har Sandsaunet Ulset følgende råd:

Jeg har selv tre barn i barnehagealder og opplever at det aldri er feil å komme seg ut. Dørstokkmila kan være lang, spesielt når årstiden krever mye påkledning. Men det er alltid verdt det. Derfor anbefaler jeg alle barnefamilier å dra utendørs så ofte som mulig, og her er vi jo ekstra heldige ved at vi bor i et land med mye og variert natur som er tilgjengelig for alle.

Kilde

Time spent outdoors during preschool: Links with children’s cognitive and behavioral development, Vidar Ulset et al, Journal of Environmental Psychology, vol 52, s 69-80, 2017