Mennesker er lagd for å lære språk!

Akkurat som hjernen har en medfødt matematisk forståelse for mengder, er vi forhåndsprogrammert til å lære språk.

Vi blir født med et språksenter som er spesialisert til å analysere menneskers stemmer, og babyer kan begynne å forstå meningen i det som blir sagt allerede når de er 6 måneder gamle (Bergelson & Aslin, 2017).

Språkutvikling hos barn

Uavhengig av språket som omgir dem, lærer barn selv å snakke og bruke grammatikk riktig bare de er omgitt av mennesker som snakker. Når det kommer til lesing, er det annerledes. Akkurat som vi må trene for å forstå tall og mer avanserte beregninger, må hjernen utdannes for å mestre lesing (Fink, 2007). Alfabetprinsippet er ikke noe vi bare fanger opp intuitivt.

Trening og mestring

Evolusjonen har ikke forberedt oss på lesing. De første skriftspråkene oppsto ikke før 3500 år før Kristus, mens vår evne til å kommunisere gjennom talespråk har utviklet seg over mer enn 2,5 millioner år. Når vi allikevel klarer å lese, er det fordi hjernen er plastisk. Den tar i bruk hjerneområder som opprinnelig var tenkt til noe annet, og bruker dem til å lese i stedet.

Mer om lærende tankesett

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

  1. Bergelson, E. & Aslin, R. N. (2017). Nature and origins of the lexicon in 6-mo-olds. Proc Natl Acad Sci U S A, 114(49), 12916-12921. https://doi.org/10.1073/pnas.1712966114 
  2. Fink, R. (2007). What successful adults with dyslexia teach educators about children. I K. W. Fisher, Bernstein Jane Holmes, Immordino-Yang Mary Helen (Red.), Mind, Brain and Ecuation in Reading Disorders (s. 264-281). Cambridge University Press. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *