Praktiske ferdigheter: glemt, men uunnværlige

Du er ganske sikkert opptatt av at barnet ditt skal bli god i matte, norsk og naturfag. Da er det lett å glemme at også praktiske ferdigheter har stor verdi, ikke bare i mange yrker, men også i dagliglivet. Å kunne sy, bygge og reparere selv er både økonomisk og bærekraftig.  

Mangel på praktiske ferdigheter i skolen

På mange skoler er både sløydsaler og naturfagrom borte, og læreplanmålene er i liten grad opptatt av å belønne fingernemme elever. Hele 70% av elevene som begynner på yrkesfag i store byer, har aldri holdt i en hammer.  

Praktiske ferdigheter i ulike yrker

Praktiske ferdigheter er helt avgjørende i mange yrker, ikke bare de som tradisjonelt blir regnet som praktiske som håndverkere og frisører. Ta for eksempel leger som opererer og undersøker. De må ha finmotorikk og hånd-øye koordinasjon på høyt nivå. Og hvem setter ikke pris på en medisinsk sekretær som er fingernem når vi blir tappet for blod? Mange nyutdannede forskere opplever også at praktiske ferdigheter er mye viktigere enn de trodde. Å jobbe på et laboratorium er avansert håndverk samtidig som uventede praktiske utfordringer må løses. En praktisk hverdag møter også arkeologer, geologer og biologer i felt. For ikke å snakke om arkitekter og ingeniører.  

Forskerfabrikkens tilnærming til praktisk læring

Når vi utforsker naturfag i Forskerfabrikken, jobber vi nesten alltid praktisk. Vi kobler også inn praktiske aktiviteter når vi underviser i matematikk. Barn syns det er gøy å lære når de kan koble varierte sanseinntrykk til teoretisk kunnskap. Det er også lettere å huske når kunnskapen kan feste seg til flere sanseinntrykk enn de vi får ved å lese, snakke og høre. Samtidig utvikler de finmotorikken sin, og det gir en ekstra bonus. Å være fingernem ser nemlig ut til å gjøre det lettere å forstå matematikk. Det henger sammen med at hjernecellene som styrer fingrene er tett koblet til dem som gir oss tallforståelse. Det tror man også er årsaken til at alle barn bruker fingrene når de lærer å telle.   

Hjernen trenger både teori og praksis 

Studier av hjernens utvikling, viser at motoriske ferdigheter og evnen til å tenke avansert, utvikler seg parallelt gjennom barndom og ungdom. Og barn ditt har en fordel av å få begge deler, altså både teori og praksis. For teoretisk og praktisk arbeid involverer mange av de samme prosessene. Ta for eksempel noe så ulikt som å løse en litt komplisert matematikkoppgave og å snekre en krakk. Disse to oppgavene har mer til felles enn vi kanskje tror. I begge tilfeller må vi planlegge hvilken rekkefølge vi skal gjøre ting i. Og underveis må vi vurdere om det går bra og gjøre endringer hvis noe ikke fungerer. Da må vi forstå sammenhengen mellom årsak og effekt, og finne nye løsninger.  

Derfor er «praktiske ferdigheter» en av egenskapene vi trekker frem i årets julekalender fra Forskerfabrikken. Vi vil vise barn at det å bruke hendene og jobbe praktisk har en verdi, at praksis og teori hører sammen.  

Kilder:  

  1. Pedagogikk på lag med hjernen, Universitetsforlaget 2023 
  1. https://www.nationen.no/mindre-skjerm-og-mer-sloyd-la-barna-skape/o/5-148-396739 
  1. Effects of Physical Activity on Motor Skills and Cognitive Development in Early Childhood: A Systematic Review, Nan Zeng et al, BioMed Research International, 2017 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *