Priming øker læringsutbytte

Barn som gjør eksperimenter

For noen år siden ble det oppdaget at barna på 4. trinn i en tysk delstat gjorde det mye bedre på nasjonale prøver i matematikk enn barna i en annen. Og forklaringen forskerne kom frem til er ganske overraskende. De mener nemlig at den psykologiske mekanismen priming var forklaringen.

MATTEBØKER MED PRIMING-EFFEKT

Ved priming ser man at forhåndspåvirkning i form av ord, bilder og lukter påvirker hva vi lærer rett etterpå. Her lurte man på om positive beskrivelser av matematikk økte barnas læringsutbytte. Det viste seg nemlig at barna som gjorde det best, hadde mattebøker med langt flere positive beskrivelser av matematikk enn barna som gjorde det dårlig.

KAN PRIMING GJØRE OSS BEDRE I MATEMATIKK?

For å undersøke saken nærmere, har forskere i Nederland gjort to undersøkelser. I den første deltok 159 studenter som ble fortalt en bløff om at de skulle være med på et eksperiment om konsentrasjon og språkforståelse. Deretter utførte de ulike regneoppgaver, men innimellom skulle de lese korte setninger. Noen inneholdt positive beskrivelser hentet fra matematikkbøker som «Da han kom tilbake fra Paris, forbauset han alle med sine fantastiske kunnskaper om geometri» eller «Han hadde verdensrekord i å tekste SMS-meldinger». Andre inneholdt helt nøytrale setninger uten positive beskrivelser av matematikk.

Barn som gjør eksperimenter
KREATIVE SPRÅKOPPGAVER

I det andre forsøket deltok en annen gruppe med studenter i et tilsvarende forsøk med språkoppgaver. Her skulle de lage ord fra anagrammer, altså ord som kan omformes til helt andre ord. Innimellom måtte de også lese setninger. Noen av setningene beskrev store ambisjoner som «Jeg vil klatre til toppen av det høyeste fjellet på jorda». Andre setninger var helt nøytrale.

PRIMING ØKER LÆRINGSUTBYTTET

I begge eksperimentene fant forskeren en priming-effekt. Å lese positive tekster rett før forsøkspersonene løste matte- eller språkoppgaver, ga flere riktige svar. Effekten var ikke stor, bare 3-5%, men den var signifikant. Og forskerne mener at bøker med gjennomgående positive beskrivelser kan bidra til å øke læringsutbyttet mestringsfølelsen over tid. Tidligere har man funnet lignende effekter av priming når forsøkspersoner har løst kreative oppgaver, men dette er første gangen man finner priming effekter på språk og matematikk.

Priming virker ikke bare gjennom skrevet tekst, men også via syn og lyd. Lærere kan derfor forsøke å skape gode priming-effekter ved å vise bilder og/eller fortelle om positive sider av fagene de underviser i.

KILDE

Schoolbook Texts: Behavioral Achivement Priming in Math and Language, S Engseter et al, PLOS ONE, 2 mars, 2016