Råd til matematikkundervisningen!

Lærerens grad av kunnskap om tankesett og at hjernen kan trenes og utvikles, har også betydning for hvordan elever utvikler sin matematiske forståelse. Det viser blant annet en studie av nesten 10 000 ungdomsskoleelever og deres prestasjoner i matematikk.

Lærerne til elevene ble intervjuet om hva slags relasjon de hadde til hver enkelt elev. De svarte også på hvor høy utdanning de trodde de ulike elevene ville klare. To år senere fant forskerne en klar sammenheng mellom lærernes forventninger og hvor godt elevene presterte i matematikk. Foreldrenes forventninger hadde også betydning, men lærere som hadde høye forventninger til elevene, kunne i stor grad motvirke effekten av foreldre som hadde liten tillit til at barna skulle mestre matematikk. 

Forventninger til utdanning

I hvilken grad lærere har forventinger til elevene, henger igjen tett sammen med deres kunnskap om hvordan intelligens og akademiske ferdigheter kan utvikles og trenes (Canning et al., 2019). Det viser en kartlegging av de faglige prestasjonene til 15 000 ferske realfagsstudenter og kunnskapen lærerne deres hadde om potensialet mennesker har for å lære. Studenter som ble undervist av lærere med et låst tankesett – tro på at intelligens i stor grad er utdelt fra fødselen av – gjorde det dårligere enn dem som hadde lærere med et lærende tankesett. 

Råd til deg som underviser matematikk:

  • Reflekter over hvilke holdninger du har til matematikkfaget. Har du et låst eller lærende tankesett rundt din egen matematikkforståelse? Er du redd for å gjøre feil når du underviser i matematikk?
  • Jobb med deg selv og din egen innstilling. Har du matteangst? Når oppsto denne følelsen? Hvordan kommer den til uttrykk for elevene? Hva kan du gjøre for å motvirke angsten og det den får deg til å uttrykke? Snakk med elevene om hvilke følelser de har når det gjelder matematikk.
  • La gjerne elever som har mange negative følelser, få skrive om dem før de tar en test. Hva har elevene lært om matematikk hjemme? Fortell at foreldre som har matteangst, kan «smitte» barna uten at de vet det. Slik matteangst hemmer læring.
  • Fortell elevene dine hvordan matteangst fyller opp arbeidsminnet slik at det blir vanskelig å tenke. Derfor er det viktig å snakke om angsten og finne strategier som reduserer den. Snakk om at hjernen kan trenes, og om verdien av å øve, gjøre feil og lære av feilene.
  • Fortell at innsats er viktigere enn arv når det gjelder å bli god i matematikk. Det er like naturlig at noen trenger lengre tid enn andre for å mestre en matematisk ferdighet, som det er at noen lærer å svømme raskere enn andre. Fortell at hukommelsen trenger gjentagelser for at kunnskap skal feste seg. Vi må altså øve på lignende matteoppgaver flere ganger, og vi må sove mellom øktene. Derfor kan ikke all trening foregå i løpet av én dag.
  • Ta frem feil som elevene gjør, og diskuter dem. Hva kan dere lære av feilene? Gi applaus for lærerike feil.
  • Snakk om hvordan dere tenker når dere løser en matematisk oppgave.

Kilder:

  1. Benner, A. D., Fernandez, C. C., Hou, Y. & Gonzalez, C. S. (2021). Parent and teacher educational expectations and adolescents’ academic performance: Mechanisms of influence. J Community Psychol, 49(7), 2679-2703. https://doi.org/10.1002/jcop.22644 
  2. Canning, E. A., Muenks, K., Green, D. J. & Murphy, M. C. (2019). STEM faculty who believe ability is fixed have larger racial achievement gaps and inspire less student motivation in their classes. Sci Adv, 5(2), eaau4734. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4734 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *