Slik får du barna i fysisk aktivitet!

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet har mange positive effekter både når det gjelder generell helse og kognisjon. Reflekter derfor over i hvilken grad dine barn er fysisk aktive. Hvordan kan dere øke aktivitetsnivået?

Forskere har også mange spennende funn ved å studere hvordan bevegelser og fysisk aktivitet påvirker hjernen og vår evne til å lære. I en slik undersøkelse ble elever i 5. klasse i Sogn og Fjordane med på et eksperiment (Resaland et al., 2016). Hver uke ble en norsk-, matematikk- og engelsktime flyttet utendørs og kombinert med fysisk aktivitet. I stedet for å regne oppgaver sittende ved en pult spilte de for eksempel mattebingo utendørs. I tillegg hadde de en femminutters pause med aktivitet i en av timene innendørs hver dag. Her satte læreren ofte på en video med dans som de skulle danse til. De fikk også i lekse å være fysisk aktive i ti minutter per dag. 

Økt læring med fysisk aktivitet

Før forsøket startet, tok elevene nasjonale prøver i matematikk, norsk og engelsk for å finne ut hvor de sto faglig. Arbeidsminne og eksekutivfunksjon ble også målt, i tillegg til fysisk form, muskelstyrke, motoriske ferdigheter, blodtrykk og ulike blodanalyser. Samtidig ble 29 skoler valgt ut som kontrollskoler, og disse elevene ble testet på samme vis, men her ble det ikke gjort noen endringer i skolehverdagen. De hadde gym og friminutt som vanlig. Ved å sammenligne de to gruppene ville forskerne finne ut om økt fysisk aktivitet i et halvt år kunne gi bedre læringsutbytte.

Resultatene viste at elever som strevde med matematikk, hadde godt utbytte av endringene. De hadde betydelig fremgang på nasjonale prøver i regning. Forskerne så også på om det var forskjell mellom jenter og gutter, og fant at gutter som hadde gjort det middels bra eller var blant de beste på nasjonale prøver, også så ut til å ha nytte av økt fysisk aktivitet. Samlet sett hadde derimot ikke tiltaket en signifikant effekt på skoleresultatene.

Råd om fysisk aktivitet

  1. Snakk med elevene om fysisk aktivitet og hvor viktig det er å være fysisk aktiv. Kan aktiviteten økes med noe ekstra utstyr, nye leker eller lignende?
  2. Du kan også ta med elevene på ulike eksperimenter hvor dere f.eks. tester ut å stå mens du forklarer noe vanskelig, eller å gjøre noen yogaøvelser før dere starter en økt.
  3. Dere kan også undersøke om det å koble en bevegelse til noe dere skal huske, har en positiv effekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *