Slik gir du barn trening i å kommunisere 

Fra vi ble født, var tydelig og god kommunikasjon avgjørende for å ha det bra. Vi startet med å sutre, gråte og skrike når vi trengte noe. Etter hvert som vi ble eldre, lærte vi mer avanserte metoder for kommunikasjon, men den var like viktig. Livet blir rett og slett bedre når vi klarer å uttrykke våre behov og tanker. Derfor er det så viktig at barn utvikler gode ferdigheter i kommunikasjon.  

Kommunikasjon

På skolen skal elevene kunne si sin mening og dele tankene sine med andre. De må også presentere fagstoff for hverandre og fortelle om hva de har forstått, gjort og laget. Samtidig skal de mestre uenigheter og konflikter og fortsatt være venner. Det er ikke enkelt, og ofte går det galt. I stedet blir barn utestengt, mobbet eller havner i slåsskamp. Lignende utfordringer møter dem på fritiden. Også her må de kommunisere i for eksempel lagspill, korps og friluftsliv.   

Livet lærer oss kommunikasjon 

Opplæring i kommunikasjon starter fra første dag i livet. Gjennom mimikk, kroppsspråk og tale, fanger små barn opp hva andre uttrykker, og snart lærer de seg å gjøre det samme. Hver eneste dag, så sant vi ikke lever helt isolert, blir vi utfordret i ulike typer kommunikasjon. Får vi mange ulike erfaringer, får vi også mange ulike treningssituasjoner.  

Slik gir du barn trening i å kommunisere 

Foreldre og andre voksne kan hjelpe barna i denne utviklingen på flere måter. For det første hjelper det å snakke mye med barn og oppfordre dem til å gjøre det samme. Snakk om hva dere opplever, hvor dere skal eller spør om hvordan barnet har det. Har du et barn som er nervøs for å snakke med andre, kan dere ha rollespill og øve på ulike situasjoner. Barn kan også ha nytte av å bli bevisst eget og andres kroppsspråk som at armer i kryss kan være et tegn på sinne, og at det å se vekk kan være et tegn på sjenerthet eller engstelse.  

Kommunikasjon gjennom lek  

Det går også an å leke kommunikasjonsleker. Det kan for eksempel være å «kaste» spørsmål til hverandre. Person 1 stiller et spørsmål. Person 2 svarer for deretter å stille et nytt spørsmål. Slik fortsetter man frem og tilbake. En annen lek går ut på å beskrive noe andre skal tegne. Da sitter man rygg mot rygg. Person 1 holder det som skal tegnes. Person 2 har ark og tegnesaker. Så er det bare å beskrive hva som skal tegnes. En lignende lek er «den mystiske hagen». Her lager dere et kart over en hage med mange trær i to kopier. Person 1, bestemmer seg for hvor en skatt er gjemt. Så skal hen forklare til person 2 hvordan hen finner veien dit ved å gå rett frem eller svinge til høyre og venstre.  

Kommunikasjon i naturfag 

Å gjøre eksperimenter og forske gir også mange muligheter for kommunikasjon. Det kan være å samle inn data og presentere dem for andre muntlig og skriftlig. Det gir også god trening i å kommunisere når en hypotese skal forklares og begrunnes. Og barn som forsker sammen, må kommunisere med hverandre underveis i forskningen. Ekte forskere jobber på samme måte. De må kommunisere med studenter, kolleger og folk flest. I tillegg må de være gode til å kommunisere skriftlig når de skriver artikler og bøker eller deltar i debatter.  

Derfor er kommunikasjon en av ferdighetene barna får øve på i årets julekalender fra Forskerfabrikken. I den ene luken skal barna forklare hva som skjer i et eksperiment, og i annen luke skal barna lage og stille spørsmål.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *