Slik gjør du barna flinke i matte!

Er det noe som skiller voksne matematikere fra folk flest? Flere studier tyder på at svaret er ja. Å få en dyp forståelse for matematikk krever langt mer enn å være god på hoderegning og andre beregninger.

Slike personer har også avansert matematisk forståelse som er basert på logisk tenkning og argumentasjon. Matematikere har også høyere IQ, bedre hukommelse og mer motivasjon for å lære matematikk enn gjennomsnittet. Samtidig er det ingen tvil om at de også har øvd mye, og at grunnlaget legges tidlig. Det viser blant annet en studie som fulgte elever i England og USA fra de var 10 år til de var i tenårene (Siegler et al., 2012). Forskerne fant en klar korrelasjon mellom hvor godt elevene mestret brøk og divisjon som 10-åringer, og hvor gode de var i algebra som tenåringer. De fant også at ferdigheter i brøk og divisjon hadde langt større betydning for senere matematikkforståelse enn addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. Det kan skyldes at brøk og divisjon krever mer avansert matematisk tenkning enn de andre regneartene. 

Hukommelse og motivasjon for matematikk

Det er også gjort studier av hjerneaktiviteten hos matematikere som tenker på matematikk. Resultatene viser at hjerneaktiviteten hos matematikere som tenker på matematikk, skiller seg fra den man ser hos andre mennesker med tilsvarende høy utdanning. De har høyere vevstetthet i parietal korteks, hjerneområdet som spiller en hovedrolle når vi prosesserer tall (Sella, 2018). Her ligger også IPS med sine tallnevroner. Videre er det funnet forskjeller i den fremre hjernebarken hos tenåringer som fordypet seg i matematikk, sammenlignet med tenåringer som ikke hadde denne interessen. Og når man studerer hjerneaktivitet, ser man at matematikere bruker mindre energi når de gjør beregninger, enn mennesker som ikke er gode i matematikk. De prosesserer informasjon raskere enn andre og ser ut til å ha ekstra god kommunikasjon mellom høyre og venstre hjernehalvdel (Leikin, 2021). 

Biologiske faktorer hos matematikere

Det er altså biologiske forskjeller mellom høyt utdannede matematikere og folk flest, men vi vet ikke hvilken betydning arv har her i forhold til miljø. Det kan vi kun få svar på gjennom langtidsstudier som følger mange elever fra ung alder. Det viktigste å ta med seg fra denne forskningen for alle som underviser i matematikk, er etter min mening at miljøpåvirkning kan ha stor effekt. 

Råd for et godt matematisk læringsmiljø:

 • Fortell barna at du har tro på at alle barn kan mestre matematikk.
 • Bruk et positivt språk når du snakker om matematikk.
 • Gi elevene masse oppmuntring og ros når de gjør en innsats.
 • Bruk feil som et verktøy for læring. Snakk om feil vi kan lære av. Vi kan ikke bli bedre uten å gjøre feil.
 • Snakk og tenk matematisk sammen.
 • Vær bevisst på arbeidsminneutfordringer. Må eleven holde orden på for mye informasjon samtidig for å løse en oppgave? Krever oppgaven mestring av for mange ferdigheter samtidig?
 • Pass ekstra på elever med lesevansker, slik at oppgaver med mye tekst ikke ødelegger matematikkgleden.
 • Husk å repetere. Snakk med elevene om verdien av repetisjon.
 • Fortell at de kan trene opp hjernen til å forstå matematikk. Løs morsomme matteoppgaver sammen.

Forskerfabrikkens mattepakke for å knekke koden!

Gjennom flere år med mattekurs har vi i Forskerfabrikken erfart at mange mattebøker som brukes i skolen i dag er utformet på en måte som er distraherende. Mye informasjon gis på en gang, og morsomme figurer og mange farger trekker oppmerksomheten vekk fra matematikken. Da blir arbeidsminnet lett overarbeidet, og det blir umulig å lære.

Med vår mattepakke får du alt du trenger for å knekke matte-koden!

Mer om lærende tankesett

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I boken Ditt smarte barn forteller jeg hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

 1. Arbeidsminnets betydning for matematikk. En kvantitativ studie av lavt-presterende elever på første trinn. Iris Nordmo Kvammen, Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO, 2017 
 2. A cluster-randomized controlled trial of the effectiveness of the JUMP Math program of math instruction for improving elementary math achievement.  T. Solomon, et al, PLOS ONE, 2019 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *