Slik utvikler du barnas tallforståelse!

Forskere som forsøker å forstå hva som skjer i hjernen når vi lærer matematikk, snakker ofte om «space, time and number in the brain». Fordi mye tyder på at hjerneområder som lar oss forstå tall, er tett koblet til hjernens prosessering av tid og rom.

Tenker vi nærmere etter, er det kanskje ikke så underlig, for vi gjør jo ikke bare beregninger når vi vurderer mengder, men også når vi skal forstå tid og rom. At dette henger sammen, reflekteres også i språket. Tall er enten nær hverandre eller langt fra hverandre, og vi teller oppover og nedover.

Tiden kan være kort eller lang, og vi illustrerer den med geometriske former som tidslinjer og årshjul. Disse koblingene tror man forklarer den sterke sammenhengen som er oppdaget mellom matematikkforståelse og romforståelse (Nath, 2014). Barn som får bygge med klosser og Lego og konstruere på andre måter, har et fortrinn når de skal lære matematikk. 

Råd for å hjelpe barn å utvikle presis tallforståelse:

  • Snakk matematikk så ofte som mulig.
  • La barna få rikelig erfaring med å konstruere på ulike måter, slik at de utvikler en god romfølelse. Det kan være konstruksjonsleker, puslespill og lignende aktiviteter.
  • La barna bruke fingrene når de teller og gjør beregninger. Bruk tallinjer og la barna oppleve tallinjer i ulike sammenhenger gjennom målinger, spill og bevegelser i rommet.

Knekk koden med Forskerfabrikken!

Gjennom flere år med mattekurs har vi i Forskerfabrikken erfart at mange mattebøker som brukes i skolen i dag er utformet på en måte som er distraherende. Mye informasjon gis på en gang, og morsomme figurer og mange farger trekker oppmerksomheten vekk fra matematikken. Da blir arbeidsminnet lett overarbeidet, og det blir umulig å lære.

Knekk koden med vår mattepakke!

Mer om arbeidsminnet

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

  1. Nath, S. S., D.  . (2014). Construction play and cognitive skills associated with the development of mathematical abilities in 7-year-old children. Learning and Instruction, 32, 73-80. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *