Sliter ditt barn med et låst tankesett?

Med et lærende tankesett vet du at hardt arbeid lønner seg. Så når du møter motgang, gir du ikke opp, men prøver en ny strategi eller ber om hjelp. Har du derimot et låst tankesett, tenker du at evner og talenter først og fremst er medfødt, og du har lavere utholdenhet hvis du møter motgang.

Du er mest opptatt av resultatet, ikke prosessen, og er redd for å feile. Da kan andre oppdage at du ikke har talent, og dermed utvikler du deg ikke særlig mye. 

For å hjelpe andre å få et lærende tankesett er ordene vi bruker for å beskrive læringsprosessen, viktige. Mennesker som får merkelappen «smart» eller «talentfull», kan bli redde for å miste denne statusen. For å ikke tape ansikt velger de å unngå utfordringer og gjør i stedet det de allerede kan. Roser vi derimot innsats og hardt arbeid og verdien av å lære gjennom å feile, kan vi styrke andres tankesett. 

Låst tankesett
Lærende tankesett
«Jeg gir opp.»«Jeg må forsøke på en annen måte.»
«Jeg har bare ikke mattehjerne,
og jeg vil aldri få det.»
«Jeg kan trene hjernen min til å klare det.»

Hvordan gir vi barna et lærende tankesett?

  • Vis barnet at du er interessert i dets utvikling, ikke dets medfødte egenskaper.
  • Ros innsats og utvikling, ikke hvor smart eller talent- fullt barnet er.
  • Hjelp barnet til å se på feil og nederlag som noe det kan lære av. Det er bra å gjøre feil, for det er da vi ut- vikler oss. Barn skal altså ikke beskyttes mot motgang.
  • Fortell barnet at hjernen kan trenes. Akkurat som muskelceller i musklene blir sterkere og bedre når vi trener kroppen, kan hjernecellene bli bedre når vi tre- ner på å tenke.

Kilder:

  1. Dweck, C. S. (2006). Mindset, How you can fulful your potential. Robinson. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *