Sliter ditt barn med matte-angst?

Matteangst fører til at barn forsøker å unngå situasjoner hvor denne følelsen blir fremkalt. Spennende og fristende utdanningsvalg blir valgt vekk fordi matematikken oppleves uoverkommelig. Matteangst ser også ut til å påvirke også hvor mye innsats man er villig til å yte for å lære matematikk.

Det viser blant annet et eksperiment med voksne forsøkspersoner i alderen 18–66 år (Choe et al., 2019). Først kartla forskerne graden av matteangst og leseangst gjennom et spørreskjema. Her svarte forsøkspersonene på hvordan de følte i ulike situasjoner med matematikk og lesing. Deretter løste de oppgaver. Noen var tekstoppgaver, andre matematikkoppgaver.

Oppgaver og belønning

Deltagerne kunne velge hvilke oppgaver de ville løse, og alle oppgavene ga pengepremier, men de fikk større pengepremier når de valgte vanskeligere oppgaver fremfor lette. Resultatene viste en klar korrelasjon mellom matteangst og bortvalg av vanskelige matematikkoppgaver selv om de ga større belønning. Når det gjaldt tekstbaserte oppgaver som krevde leseferdigheter, var derimot deltagerne i studien ikke redde for å gå løs på de vanskeligste oppgavene.

Oppgavevalg og lesetekstutfordringer

Forskerne bak studien setter funnet i sammenheng med det som skjer i hjernen når mennesker opplever matteangst. Det viser seg at matteangst aktiverer smerte- og fryktnettverk i hjernen. Faktisk kan bare det å se på tall fremkalle slike reaksjoner. Følelsene er så sterke at de overskygger mulige belønninger. Arbeidsminnet og matematikk Matteangst hemmer hjernens evne til å prosessere informasjon. Nervøsiteten tar opp plass og reduserer kapasiteten til arbeidsminnet (Carey et al., 2015; Ramirez et al., 2018). Jo større matteangsten er, dess lavere arbeidsminnekapasitet.

Reaksjoner ved matteangst

De som har lite arbeidsminne i utgangspunktet, er derfor ekstra utsatt når negative følelser knyttet til matematikk oppstår. Derfor er det viktig å ta hensyn til arbeidsminnet når vi underviser i matematikk. Da øker sjansen for at elever klarer å følge med selv om de har matteangst. Dessverre tar mange lærebøker i matematikk lite hensyn til arbeidsminnet. Oppgavene består av lange tekster med flere avgjørende informasjonsbiter. I tillegg presenteres elevene ofte for illustrasjoner de skal tolke. Samtidig kan oppgavetypene variere mye bare på en dobbeltside.

Arbeidsminnets rolle

Resultatet er at eleven ikke får trent inn én ferdighet før hen skal mestre en annen, noe som ville avlastet arbeidsminnet. Det er ekstra kritisk å få nok tid til å øve inn grunnleggende addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Med en slik kompetanse på plass for tall fra 0 til 100 blir det plass i arbeidsminnet til å utforske mer avanserte konsepter i matematikken (Willingham, 2009). Automatisert kunnskap skaper rom for å forstå det mer abstrakte og konseptuelle i matematikken.

Knekk koden med Forskerfabrikken

Gjennom flere år med mattekurs har vi i Forskerfabrikken erfart at mange mattebøker som brukes i skolen i dag er utformet på en måte som er distraherende. Mye informasjon gis på en gang, og morsomme figurer og mange farger trekker oppmerksomheten vekk fra matematikken. Da blir arbeidsminnet lett overarbeidet, og det blir umulig å lære.

Knekk koden med vår mattepakke!

Mer om arbeidsminnet

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

  1. Choe, K. W., Jenifer, J. B., Rozek, C. S., Berman, M. G. & Beilock, S. L. (2019). Calculated avoidance: Math anxiety predicts math avoidance in effort-based decision-making. Sci Adv, 5(11), eaay1062. https://doi.org/10.1126/sciadv.aay1062 
  2. Carey, E., Hill, F., Devine, A. & Szucs, D. (2015). The Chicken or the Egg? The Direction of the Relationship Between Mathematics Anxiety and Mathematics Performance. Front Psychol, 6, 1987. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01987 
  3. Willingham, D. (2009). Is It True That Some People Just Can’t Do Math? AMERICAN EDUCATOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *