Verdens vitenskapsdag

Barn som gjør eksperimenter

Den 10. november markeres en viktig FN-dag, nemlig verdens vitenskapsdag for fred og utvikling. Dagen løfter frem forskningens viktige rolle i å skape fred og utvikling verden over.

Hvis vi skal klare å skape et bærekraftig samfunn må forskning og forskere bidra til dette. Forskere må bidra til at alle får kunnskap om hva som foregår innen forskning. På den måten kan vi alle være med på å påvirke hva som skal forskes på. Slik kan alle bidra til at vi skaper et bedre samfunn. For å lykkes med dette er det viktig at også skole og barnehage tar ansvar for å fremme forskning og vitenskap.

Vi håper alle skoler og barnehager tar seg tid til å gjøre et morsomt eksperiment, samt snakke om forskning og vitenskap med barna i anledning denne dagen. På den måten kan vi vise hvor spennende vitenskap er.

Eksperimenter du kan gjøre sammen med barna Se ekstra gode tilbud i vår nettbutikk her
Barn som ser i mikroskop
KUNSTEN Å SKAPE REALFAGSGLEDE PÅ FRITIDEN

Forskerfabrikken jobber for å bidra til et realfagsløft på fritiden. Forskning viser at det er mange forhold som påvirker barns interesse og realfagskompetanse. Mestring i skolen er ikke nok til å rekruttere flere realfagshelter i fremtiden. For å lykkes med realfagssatsningen i skolen må barns interesse for fagene vekkes også på fritiden. Her er tiltak som Forskerfabrikken helt nødvendig.

Behovet for teknologi- og realfagskompetanse vil bare fortsette å øke. For å møte dette behovet er vi nødt til å starte tidlig med å skape positive holdninger til fagene på fritiden. Det gjør vi i Forskerfabrikken, forklarer fabrikksjef Hanne S. Finstad.

Les mer om verdens vitenskapsdag her

Forskerfabrikkens visjon er at forskning skal bli en like naturlig fritidsaktivitet som for eksempel fotball og teater. Vi har tradisjon for å trene kroppen vår på fritiden, men det er minst like viktig å trene hjernen. I følge forskning må barna få oppleve realfagene utenom skolen, på tvers av plattformer som TV, vitensentre og andre fritidstilbud. De trenger realfagsforbilder og en kultur som forteller dem at det å være nerd er kult. Hun mener at unge forskerspirer er helt avhengig av en felles arena hvor de kan dyrke interessen sin.

Vi må skape det samme felleskapet som finnes i idrettslag rundt forskning også, sier Finstad.

SKAFF DITT EGET FORSKERUTSTYR

I vår nettbutikk finner du masse spennende forskerutstyr og håndplukkede produkter som oppfordrer til lek og undring. Vi feirer verdens vitenskapsdag med mange gode tilbud.

besøk vår nettbutikk her