Verdien av lærende tankesett 

Tror du at evnen til læring og utvikling er medfødt? At vi er født med et visst antall hjerneceller og intelligens? Da må du tenke om igjen.  

Miljøet barn vokser opp i og holdningene de får, har enorm betydning. En viktig faktor er hvordan de reagerer når de opplever motgang og gjør feil. For det første er det viktig at de vet at de ikke kan bli bedre uten å feile. Feil er nødvendig. Hemmeligheten er å lære av feilene. Det er også viktig å vite at de kan trene hjernen til å forstå og lære nye ting. Barn som får denne innsikten, utvikler et lærende tankesett, også kalt «growth mindset» på engelsk. 

Lærende tankesett gir mange fordeler 

Teorien om tankesett bygger på flere år med forskning og flere hundre vitenskapelige artikler. Resultatene viser at barn har nytte av å lære om tankesett. En studie fra Nederland fant at elever med lærende tankesett har en mer positiv holdning til skolen enn andre. De har også høyere gjennomsnittskarakterer. Lærende tankesett øker også evnen til å oppleve livet som meningsfylt viser en studie fra Kina. Forklaringen er antageligvis at en slik innstilling gir en følelse av mestring selv om man opplever motgang.  

Tankesett og matematikk 

Lærende tankesett ser ut til å være ekstra nyttig når barn lærer matematikk. De har et tankesett som ufarliggjør regnefeil. Dermed opplever de mestring selv om de ikke får det til. Et lærende tankesett kan også øke indre motivasjon og redusere frykt for å feile. Med et lærende tankesett vet du at hardt arbeid lønner seg. Så når du møter motgang, gir du ikke opp, men prøver en ny strategi eller ber om hjelp. Har du derimot et «fixed mindset», tenker du at evner og talenter først og fremst er medfødt, og du har lavere utholdenhet hvis du møter motgang. Du er mest opptatt av resultatet, ikke prosessen og er redd for å feile. Da kan andre oppdage at du ikke har talent, og dermed utvikler du deg ikke særlig mye.  

Ros innsats 

For å gi barn et lærende tankesett, er ordene vi bruker viktige. Mennesker som får merkelappen smart eller talentfull, kan bli redde for å miste denne statusen. For å ikke tape ansikt, velger de å unngå utfordringer og gjør i stedet det de allerede kan. Roser vi derimot innsats og hardt arbeid og verdien av å lære gjennom å feile, kan vi styrke andres tankesett.  

Vi kan trene hjernen 

Ta for eksempel en stor studie fra 2019. Her deltok 12490 elever på niende trinn fra 65 offentlige skoler i USA. Halvparten av elevene ble tilfeldig valgt ut til å få undervisning om lærende tankesett De fikk vite at akkurat som vi kan trene musklene, kan vi trene hjernen, og at tenårene er en periode i livet hvor mulighetene for utvikling av hjernen er ekstra store. Den andre halvparten av elevene fikk tilsvarende økter med undervisning om hjernen uten å lære om lærende tankesett. Med et lærende tankesett økte sjansen for å fullføre highschool betydelig. Og blant faglig sterke elever så man også en endring. Her var det flere som valgte å ta et kurs i krevende matematikk enn blant tilsvarende elever i kontrollgruppen.  

Norske elever fikk hjelp av lærende tankesett 

Norske forskere har gjort en lignende studie ​(Mari Rege, 2020)​. Alle videregående skoler i Rogaland og Akershus ble invitert til å delta i studien, og 49 av 50 skoler takket ja. Forskerne ville finne ut om flere ville velge den vanskeligste matten på videregående med kunnskap om lærende tankesett? Resultatene viste at elevene som hadde fått undervisning om lærende tankesett, hadde lavere forekomst av låst tankesett og var mer villige til å søke utfordringer i matematikk. Effekten var uavhengig av kjønn, tidligere matematikkresultater eller ungdomsskole. Et lærende tankesett kan altså gi økt mot til å påta seg faglige utfordringer.  

Undervisningen i growth mindset så også ut til å inspirere flere elever til å velge teoretisk matematikk.  

Lærende tankesett og stressmestring 

Et lærende tankesett blir ekstra virkningsfullt hvis det kombineres med et positivt tankesett på stress. Det viser seks ulike studier hvor til sammen 4000 elever har deltatt. I hver studie fikk halvparten av elevene opplæring lærende tankesett og stressmestring. De andre elevene fikk en helt annen opplæring og fungerte som en kontrollgruppe.  

Kunnskap om lærende tankesett og stressmestring ga bedre skoleresultater og humør. Disse elevene hadde også lavere blodtrykk og mindre stresshormon i blodet når de ble utsatt for press.  

I Forskerfabrikken er vi spesielt opptatt av å gi barn et lærende tankesett når vi jobber med matematikk. Når barna gjør feil, utforsker vi hvordan de tenkte og hva vi kan lære. Da oppstår spennende samtaler om matematikk og hvordan vi tenker. I årets sommerskole vil det oppstå mange slike muligheter. Her skal vi løse matematiske mysterier i mindre grupper som diskuterer og noterer på hver sin lille tavle. Vi gleder oss.  


Slik gir du barnet ditt et lærende tankesett 

 • Start med deg selv. Hvordan er ditt tankesett? Tror du at du har en medfødt intelligens eller tenker du at du kan lære og utvikle deg? Når du gjør denne selvransakelsen kan det være greit å vite at et lærende tankesett ikke er en medfødt egenskap som å være åpen eller fleksibel. Det er en kontinuerlig prosess å utvikle tankesett, og det er helt naturlig å ha et lærende tankesett i noen sammenhenger og ikke i andre. Vi kan også ha ulike grader av lærende tankesett.  
 • Det er viktig at barn ikke får kritikk for å ha låst tankesett, men heller blir oppmuntret til å utvikle et lærende tankesett.  
 • Unngå å omtale barnet som intelligent og talentfull. Ros heller innsats som gir fremgang.  
 • Fortell at hjernen er et levende organ laget av celler. Disse cellene jobber bedre ved trening akkurat som muskler blir sterkere og lungene får bedre evne til å ta opp oksygen når vi trenger styrke og kondisjon. Derfor kan vi lære nye ting hele livet, men det er spesielt mens som barn og ungdom at potensialet er ekstra stort.  
 • Fortell at all læring er nyttig selv om vi ikke forstår hva vi skal bruke det vi lærer til. Derfor er det også nyttig å analysere dikt og lære avansert matematikk. Vi trener uansett hjernen til å tenke på ulike måter, og det kan komme til nytte i andre sammenhenger.  
 • Bruk ordet «ennå» når noe er vanskelig slik at dere ikke sier «Jeg kan ikke….», men heller sier «Jeg kan ….ikke ennå».  
 • Se på feil sammen og snakk om dem. Hvordan tenkte barnet? Hvor gikk det galt? Hva kan hen lære av feilen?  

Kilder 

 1. Pedagogikk på lag med hjernen. Hanne S. Finstad, Universitetsforlaget 2023.  
 1. Growth mindset and school burnout symptoms in young adolescents: the role of vagal activity as potential mediator, Smiddy Nieuwenhuis et al, Frontiers in Psychology, 13 Juli 2023 
 1. The Effect of Growth Mindset on Adolescents’ Meaning in Life: The Roles of Self-Efficacy and Gratitude, Hui Zhao et al, Psychology Research and Behavior Management, 13 November 2023 
 1. How growth mindset influences mathematics achievements: A study of Chinese middle school students, Lianchun Dong et al, Frontiers in Psychology, 28. Mars 2023 
 2. Bildet hentet fra: Unsplash

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *