Vi må dyrke nysgjerrigheten

Barn som gjør eksperimenter

Barn er født nysgjerrige. De tørster etter kunnskap, og bruker flittig spørreordene «hva», «hvorfor» og «hvordan». Men når de blir eldre, mister mange barn gleden over å lære. Nysgjerrigheten forsvinner. Hvorfor er det slik?

Hva er nysgjerrighet?

Forskerfabrikken_forskerklubb_på_kjøkkenet

Nysgjerrighet er en grunnleggende drivkraft som får oss til å handle, akkurat som sult og tørst. Gjennom evolusjonen har nysgjerrigheten økt sjansen for å overleve, fordi den hjelper oss å utforske og forstå verden vi lever i. Nysgjerrigheten dytter oss ut av komfortsonen for å lære noe nytt. Og utforskningen frigjør dopamin i hjernen som skaper gode følelser. Denne hjernekjemien er igjen koblet til hukommelsen. Derfor vil en nysgjerrig hjerne lære mer enn en som kjeder seg.

En nysgjerrig hjerne vil lære mer enn en som kjeder seg.

For lett eller for vanskelig

Barn mister motivasjonen til å lære når det de skal lære er for vanskelig eller for lett. Er det for lett, kjeder de seg og retter oppmerksomheten over mot noe annet. Og er det for vanskelig, opplever de ikke mestring og mister motivasjonen. Samtidig vet vi at mange barn lærer i forskjellig fart. Derfor er det veldig viktig å få lære i eget tempo.

Aktiv utforskning skaper nysgjerrighet

I Forskerfabrikken dyrker vi nysgjerrigheten og forsøke å engasjere elevene slik at det oppstår gode følelser. Vi utforsker naturen og naturvitenskap med alle sansene. Underveis stiller vi spørsmål og undrer oss sammen. Kurslederne veileder elevene gjennom de ulike eksperimentene, slik at alle kjenner mestring. Det er ikke nødvendig å kunne lese eller regne godt for å få det til. Samtidig kan vi gjennom samtaler gå i dybden når barna ønsker det. Slik får også barn som er ekstra vitebegjærlige stimulert sin nysgjerrighet.

Sommerlab slim

Å få flere til å studere realfag

Slik inspirerer vi barns interesse for fag som biologi, kjemi og fysikk, og 18 prosent forteller senere at opplevelsene har påvirket studievalg i realfag. På vår sommerskole opplever 99 prosent av elevene at de har det gøy mens de lærer.

Slik hjelper du barn som har mistet motivasjonen

  • Er progresjonen i faget for treg slik at barnet kjeder seg? I så fall er det viktig å snakke med lærer og finne ekstra inspirasjon i form av lesestoff eller oppgaver.
  • Er faget for vanskelig slik at barnet ikke opplever mestring? Da er det stor sjanse for at for mye er presentert på en gang slik at arbeidsminnet er overbelastet. I slike tilfelle må dere ta et skritt tilbake og dele opp det som skal læres i mindre bolker. Kanskje er det også kunnskapshull som må tettes.
  • I alle sammenhenger trenger barn et lærende tankesett. Da vet de at hjernen kan trenes og at det er verdifullt å gjøre feil.

For å tilby vår sommerskole over store deler av landet, trenger vi langsiktige støttespillere: stiftelser, kommuner og næringsliv

I år takker vi blant annet følgende samarbeidspartnere på Sommerlab 2023: Hydro, Sparebanken Møre, Tekna, Alcoa Foundation, Neptune Energy, Kongsberg Gruppen, Sparebank1 stiftelsen, Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord-Norge, Oslo kommune og Ringerike kommune.

Flere av våre samarbeidspartnere finner du på https://www.forskerfabrikken.no/samarbeidspartnere/

Forskerfabrikkens Sommerlab – Energimysteriet

Kilder:

1. How We Learn. Why Brains Learn Better Than Any Machine…for Now. Stanislas Dehaene, Penguin Books, 2021.

2. Why school students choose and reject science: a study of the factors that students consider when selecting subjects. International Journal of Science Education, 2017.

3. The nature of experiences responsible for the generation and maintenance of interest i STEM. Science Education, 2014.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *