Arbeidsminnetips!

Uavhengig av om vi har barn med lærevansker eller barn som klarer seg bra på skolen, vil vi alle oppleve dager hvor barna fortviler. Da bør en av de første tingene vi sjekker være om arbeidsminnet har fått mer enn det kan klare.

Se over bøkene og oppgavene barnet skal mestre. Er det snakk om mange ferdigheter eller begreper samtidig? Eller handler det kanskje om en prosjektoppgave der barna skal jobbe selvstendig eller i små grupper? Slike situasjoner gir ekstra belastning for arbeidsminnet, for da blir verdifull arbeidsminnekapasitet brukt til å styre egne handlinger.

Én ting om gangen

Du har kanskje opplevd en situasjon der det virker som barn ikke følger med når du gir beskjeder. Da er det lett å bli irritert og tro at de trasser, men det er like sannsynlig at barna har fått for mange beskjeder om gangen slik at de ikke klarer å huske alt. Hemmeligheten er da å si én ting om gangen. Samtidig er det viktig å være klar over at arbeidsminnet påvirkes av både fysiske og psykiske behov. Så hvis noe trist eller stressende skjer i barnets omgivelser, som dødsfall, skilsmisse eller sykdom, er det ikke merkelig hvis barnet får redusert evne til å lære. Slike påkjenninger kan være en stor belastning for arbeidsminnet.

Stress og læring

Følelser har rett og slett veldig høy prioritet i hjernen, og kjenner vi frykt og utrygghet, tar disse følelsene opp plass i arbeidsminnet slik at vi ikke klarer å lære særlig mye. Hva gjør vi så når vi møter barn med større lærevansker? Hvordan vet vi at disse vanskene kan skyldes lav arbeidsminnekapasitet?

Lav arbeidsminnekapasitet hos barn

Barn med lite arbeidsminne fungerer gjerne bra sosialt, men blir ofte reserverte i gruppesituasjoner, og de har ofte utfordringer i matte, lesing og skriving som krever mye av arbeidsminnet. Sett fra et voksenperspektiv kan det se ut som de ikke følger med og lett lar seg distrahere, men i virkeligheten er arbeidsminnet overbelastet, og de glemmer hva de skal gjøre. Resultatet blir gjerne dagdrømmeri.

Hvis du kjenner igjen disse symptomene, går det an å teste arbeidsminnekapasiteten hos spesialpedagoger og få hjelp. Heldigvis finnes det flere strategier som kan hjelpe barn med lite arbeidsminne. De bør kun få én beskjed eller utfordring om gangen, og vi må ikke være redde for å gjenta.

Strategier for håndtering av lavt arbeidsminne

  1. Repetisjon er viktig, og hele veien trenger barnet oppmuntring og støtte. Det kan også hjelpe å utvikle husketriks, som bruk av lapper, fingre, plakater, tallinje osv. Allikevel, det aller, aller viktigste, og dette er noe som også gjelder andre barn, er at de må vite at hjernen trenger trening og at trening nytter. Alle kan bli bedre!
  2. Trener vi på spesifikke oppgaver, blir også arbeidsminnet bedre til å mestre denne typen oppgaver. Det er dessuten flere elementer enn selve undervisningen som virker inn og gjør det vanskeligere for barn med lavt arbeidsminne. Disse barna trenger en større grad av ro rundt seg når de skal jobbe.

Læringsmiljøets rolle

Hver gang jeg mistenker at jeg har et barn med lavt arbeidsminne på kurs, får dette barnet tilbud om å sitte litt for seg selv, og mange blir glade for det. De merker at de lettere konsentrerer seg slik. Går barnet ditt på en åpen skole eller i en klasse med mye uro, bør du gjøre alt du kan for å sikre en roligere hverdag for ham eller henne.

Mer om arbeidsminnet

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *