Hvilken boble er raskest?

Væsker kan renne, og i dette eksperimentet sier farten på boblen noe om hvor lett væsken renner.

UTSTYR
SLIK GJØR DU
  1. Hell en væske i et 50 ml rør slik at røret er nesten helt fullt. Det skal bare være plass til litt luft på toppen.
  2. Skru korken igjen, snu røret opp ned og se på boblen som går opp. Gjør det samme med de andre væskene
    og sammenlign farten på boblene. Hvilken går raskest og hvilken tar lengst tid?
  3. Farten på boblen sier noe om hvor lett væsken renner. Det kalles også for viskositet. Der hvor boblen går sakte, har væsken større viskositet enn der hvor den går raskt.
eksperimenter rundt samme tema
BESTILL MITT FØRSTE LABORATORIUM MED ALT UTSTYRET DU TRENGER HER
HVA KAN DERE SNAKKE OM?

Viskositet beskriver hvor lett en væske kan renne. Det avhenger igjen av hvilke molekyler væsken er laget av og de kjemiske kreftene som virker mellom molekylene. Væsker med høy viskositet er seige og renner sakte. Væsker med lav viskositet renner lett.

Hvilken boble er raskest? Væsker kan renne, og i dette eksperimentet sier farten på boblen noe om hvor lett væsken renner. eksperimenter rundt samme tema Væskekonkurranse Store såpebobler HVA KAN DERE SNAKKE OM? Viskositet beskriver hvor lett en væske kan renne. Det avhenger igjen av hvilke molekyler væsken er laget av og de kjemiske kreftene