Slik gir du barnet ditt et lærende tankesett!

Før jeg forteller deg hvordan du kan gi barnet ditt et lærende tankesett, synes jeg du skal tenke over hvordan du selv er. Hva slags tankesett har du? Hvordan tenkte du da du gikk på skolen?

Vi lever i en kultur som i stor grad lærer oss at intelligens er medfødt. Allerede i barnehagen har mange barn plassert seg på en skala og forsøker å skjule feil og mangler for å ikke bli «avslørt».

Sitter du nå med en følelse av at du kanskje har et låst tankesett, er det ingen grunn til å fortvile, for bare ved å vite at det finnes et alternativ, kan du forandre deg. Det viser blant annet et forsøk med 91 elever på en amerikansk ungdomsskole. De bodde i et område med store sosiale problemer der mange slet på skolen, spesielt i matematikk. Alle ble intervjuet for å kartlegge hva slags tankesett de hadde når det kom til læring. Deretter ble de delt i to grupper, der begge gruppene deltok i et kurs om hjernen og hvordan hjernen lærer.

Å bane veien for forandring

Kursopplegget var helt likt, bortsett fra ett viktig poeng: Bare den ene gruppen fikk vite at intelligens er noe som kan utvikles ved å øve mer. De andre fikk i stedet lære litt mer om hukommelse. Forskjellen ga store utslag. De som fikk kjennskap til effekten av et lærende tankesett, endret innstilling til skolearbeidet og fikk raskt bedre karakterer, noe som ikke skjedde med den andre gruppen.

Effekten av tankesett

Nylig har effekten av tankesett blitt testet i et pilotprogram på en norsk ungdomsskole. Her fikk 60 elever på 8. trinn undervisning om hvordan hjernen kan utvikle seg ved trening. De fikk også lære om hva som kjennetegner et «growth mindset», og hvordan de selv kunne få et slikt tankesett.

Elevenes tankesett ble testet før og etter programmet, og resultatene viste at mange fikk et sterkere «growth mindset», noe som igjen så ut til å virke positivt på karakterene seks måneder senere. På lignende måte kan foreldre og andre voksne ha stor påvirkning på barns tankesett.

Ros for innsats

Selv har jeg nok vært heldig her, for når jeg som barn syntes at noe var vanskelig eller kjedelig, fikk jeg alltid følgende beskjed av faren min: «Alt du jobber med, blir moro, og alt er mulig bare du jobber hardt nok.» Det var vanskelig å tro på ham der jeg slet med kjedelige skalaøvelser på piano eller krevende regnestykker, men i dag er jeg veldig takknemlig for denne oppdragelsen.

Jeg har aldri blitt fortalt at noe er umulig. Det er nok i sin tur en viktig grunn til at jeg turte å starte Forskerfabrikken i garasjen. Uten en slik innstilling hadde jeg heller aldri kommet meg gjennom det første matematikkurset på universitetet. Med bakgrunn fra idrettslinja på videregående hadde jeg mange mattehull og en dårlig mattekarakter.

Kunsten av å ha troen

Til prøveeksamen til påske klarte jeg bare oppgave 1a. Resten forstod jeg ikke. Men jeg hadde jobbet jevnt og trutt hele våren og nektet å gi opp. I tillegg hadde jeg en gruppelærer som hadde troen på meg, og som var svært dyktig. Og i løpet av de påfølgende seks ukene opplevde jeg hvordan brikker plutselig kan falle på plass, og at læring kan skje i store hopp. Plutselig forstod jeg det meste og klarte meg rimelig bra til eksamen.

Jeg kjente ikke til verdien av «growth mindset» før barna mine var ganske store, men nå bruker jeg det for alt det er verdt på dem, og ser at de har nytte av det selv om de er voksne. Når de møter motgang, forsøker jeg å hjelpe dem med å analysere hva som gikk galt slik at de kan lære av feilene sine. Jeg lar heller aldri anledningen gå fra meg til å fortelle dem at hjernen kan trenes og at de kan utvikle seg og forbedre seg, selv om det ikke alltid kjennes slik.

Hvordan gir vi barna våre et lærende tankesett?

 • Vis barnet at du er interessert i dets utvikling, ikke dets medfødte egenskaper.
 • Ros innsats og utvikling, ikke hvor smart eller talentfullt barnet er.
 • Hjelp barnet til å se på feil og nederlag som noe det kan lære av. Det er bra å gjøre feil, for det er da vi utvikler oss. Barn skal altså ikke beskyttes mot motgang.
 • Fortell barnet at hjernen kan trenes. Akkurat som muskelceller i musklene blir sterkere og bedre når vi trener kroppen, kan hjernecellene bli bedre når vi trener på å tenke.

Mer om arbeidsminnet

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

 1. Mindset, howyou canfulfil yourpotential. Carol S. Dweck, Ro- binson 2006
 2. «Implicit theories of intelligence predict achievement across and adolescent transition: A longitudinal study and inter- vention». L.S. Balckwell et al., i Child Development, vol 78, s. 247–263, 2007
 3. «Can everyone become highly intelligent? Cultural differences in and societal consequences of beliefs about the universal potential for intelligence». A. Rattan et al., i Journal of Person- ality and Social Psychology, vol 103, s. 787–803, 2012
 4. «Mind your errors: Evidence for a neural mechanism linking growth mind-set to adaptive posterror adjustments». J.S. Mos- er et al., i Psychological Science, vol 22, s. 1484–1489, 2015
 5. «Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, the schoolyard, the racial divide and willpower».
 6. C.S. Dweck, i American Psychologist, vol 67, s. 614–622, 2012
 7. «Positive mindset may prime students’ brains for math. Scans provide support for theory». SD Sparks, i Education Week, vol 35, s. 6, 2015
 8. Intervju med Sissel Naustdal, daglig leder i Human Potential AS, om hennes pilotprogram på en ungdomsskole i Oslo i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *