Derfor er sommerskole viktig

Barn som eksperimenterer

Snart begynner barn i hele Norge å glede seg til sommerferien. I mange uker skal de kose seg sammen med familie og venner. Men hva skal vi finne på for barna når deres ferie er mye lenger enn foreldrenes, og hva skjer med barn som er passive i lange perioder?

En kjedelig ferie?

Noen barn er flinke til å aktivisere seg selv. Disse barna vil ha glede og utbytte av friheten det gir å være alene uten planer. Ikke alle barn er like gode til å legge egne planer og til å finne på ting. Mange trenger derfor rutiner og trives med en forutsigbar hverdag. Istedenfor spennende oppdagelser kan det fort bli sløve dager alene.

Forskning viser at…
  • Sommerskoler kan være med på å fornye læringsgleden. Når barn får fordype seg og øve på noe, opplever de mestring. Dette gir igjen motivasjon og glede.
  • Barn som ikke har noen å være sammen med og som er mye overlatt til seg selv kan komme på etterskudd i sin utvikling i forhold til barn som har en aktiv ferie.
  • Sommerskoler spiller en viktig rolle fordi barn får jobbe i dybden med et fagområde over flere dager.
Barn som gjør eksperimenter
Fem grunner til å sende barna på Forskerfabrikkens Sommerlab
  • Barna får teste ut ting i praksis – noe som gjør det moro å lære.
  • Sammen skal barna trene på å være oppfinnsomme, kreative og på samarbeid.
  • Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål skal vi lære om fornybar energi, rensing av vann og ansvarlig forbruk –  vi ønsker å gi barna tro på fremtiden.
  • I tillegg til eksperimenter og oppgaver, har vi fysisk aktivitet hver dag – barna får trent både hodet og kroppen.
  • Vi vet at mange av barna reiser hjem med mer enn bare ny kunnskap – mange får også nye venner.
En av Norges beste sommerskoler

På Sommerlab gjør vi teori om til praksis – barna får utforske og eksperimentere ute og inne hele dagen. Vi tror det er grunnen til at så mange barn trives på vår sommerskole. I tillegg til å ha fine opplevelser på kurset, gjør barna erfaringer de kan ha stor glede av når skolen starter opp igjen. Den praktiske tilnærmingen gjør at naturvitenskap gir mening!

Slik får barna en dypere forståelse for realfagene – noe de har glede av resten av livet. Den nye kunnskapen kommer til nytte når de er tilbake i klasserommet, når de skal forstå hva forskning er og når forskningsresultater presenteres i media.

Les mer om Sommerlab her