Stressmestring og lærende tankesett

Et lærende tankesett blir ekstra virkningsfullt hvis det kombineres med et positivt tankesett på stress (Yeager et al., 2022). Påstanden er basert på seks ulike studier hvor til sammen 4000 elever har deltatt. I hver studie fikk halvparten av elevene opplæring i lærende tankesett og stressmestring, og jeg kommer snart tilbake til detaljene. De andre elevene fikk en helt annen opplæring og fungerte som en kontrollgruppe.

Lærende tankesett og stressmestring

I den første studien deltok 2717 elever i alderen 13–18 år fra 35 forskjellige skoler i USA. Etter opplæring ble alle elevene bedt om å forestille seg at de skulle presentere vanskelig fagstoff fra et krevende kurs på kort tid foran medelevene sine. Samtidig svarte de på spørsmål om hvordan de følte og tenkte. De som hadde lært om lærende tankesett og at stress kan ha en positiv effekt, håndterte denne utfordringen bedre. I den andre studien testet forskerne effekten av de to tankesettene på en ekte stressende situasjon.

Forskningsmetodikk

Én til tre dager etter å ha blitt kurset tok 755 studenter en utfordrende quiz, og tiden de brukte, ble målt. De som hadde lært om de to tankesettene, opplevde denne situasjonen som langt mindre stressende enn de som hadde fått et annet kurs. I den tredje og fjerde studien ble studenter utsatt for en sosial stresstest. Én etter én ble de bedt om å fortelle om sine positive og negative egenskaper foran mennesker som ikke ga tilbakemeldinger eller respons, men som hadde fått i oppgave å sende ut negative kroppssignaler som å sukke oppgitt og rynke øyenbrynene.

Effekten på stressende situasjoner

Deretter ble de bedt om å løse en vanskelig matematikkoppgave så raskt som mulig foran de samme menneskene, som nå påpekte feil. Underveis ble det gjort målinger av hjerterytme og blodtrykk. De som hadde fått kurs om tankesett, hadde roligere hjerterytme og mindre blodtrykksstigning enn kontrollgruppen.

Betydningen av positiv tenkning

Opplæringen i stressmestring hadde altså ikke bare effekt på opplevd stress, men også på biologiske parametere som vi ikke kan kontrollere bevisst. Den femte studien undersøkte om opplæringen kunne ha en mer langsiktig beskyttende effekt ved å gjøre både hormonelle og fysiologiske målinger. Her deltok 118 tenåringer fra familier med trang økonomi som levde i et utfordrende nabolag.

Alle ble først intervjuet for å kartlegge hva slags tankesett de hadde til å begynne med. Deretter ble halvparten kurset i stressmestrende tankesett, mens resten fikk det andre kurset. Etter fjorten dager begynte elevene å svare på tester som kartla selvopplevd stress to ganger daglig i ti dager. Disse dagene leverte de også tre spyttprøver, slik at forskerne kunne måle deres nivå av stresshormonet kortisol. Resultatene tyder på at kurset om stressdempende tankesett motvirket opplevd stress og nivået av kortisol i blodet.

Langsiktige Effekter

I månedene som fulgte, ble denne skolen nedstengt på grunn av pandemien. Da forskerne ved slutten av skoleåret så på elevenes resultater, viste det seg at de som hadde lært om tankesettene, gjorde det bedre faglig. Effekten var ekstra tydelig i matematikk og realfag, hvor 63 % besto eksamen, mot 47 % i kontrollgruppen. Den sjette og siste studien ble gjort på noen av elevene fra studie 2 under nedstengningen i USA våren 2020, da elevene måtte studere hjemmefra.

Utfordringer for sårbare grupper

Resultatene viste at elever som i utgangspunktet lett ble nervøse og anspente, hadde god nytte av tankesettene. Råd om lærende tankesett og stressmestring Start med deg selv. Har du plassert elever på bestemte ferdighetsnivåer? Påvirker slike tanker hvilke forventninger du har til elevene dine? Husk at et lærende tankesett ikke er en medfødt egenskap som å være åpen eller fleksibel. Det er en kontinuerlig prosess å utvikle tankesett, og det er helt naturlig å ha et lærende tankesett i noen sammenhenger, men ikke ha det i andre.

Vi kan også ha ulike grader av lærende tankesett. Det er viktig at elever ikke får kritikk for å ha et låst tankesett, men heller blir oppmuntret til å utvikle et lærende tankesett. Elever fra hjem med lav sosioøkonomisk status har mest å hente på å utvikle et lærende tankesett. Vær derfor ekstra oppmerksom på slike elevers innstilling til læring og utvikling.

Pedagogiske tilnærminger

Det er heller ikke slik at du automatisk hjelper andre til å utvikle et lærende tankesett ved å rose innsats. Du må rose innsats som gir fremgang, ikke hvilken som helst innsats. Fortell at hjernen er et levende organ laget av celler. Disse cellene jobber bedre ved trening, akkurat som muskler blir sterkere og lungene får bedre evne til å ta opp oksygen når vi trenger styrke og kondisjon. Derfor kan vi lære nye ting hele livet, men potensialet er ekstra stort mens vi er barn og ungdom.

Tips til stressmestring for barn:

  1. Fortell at all læring er nyttig selv om vi ikke får direkte bruk for det vi lærer, som å analysere dikt eller regne algebra. Vi trener uansett hjernen, og måten vi tenker på, kan komme til nytte i andre sammenhenger.
  2. Bruk ordet «ennå» når noe er vanskelig: Ikke si «Jeg kan ikke …», si heller «Jeg kan ikke … ennå». Det er viktig å rette opp feil og misoppfatninger, men se på feilene sammen og snakk om dem, gjerne i fellesskap.
  3. Hvordan tenkte dere? Hvor gikk det galt? Hvordan kan dere unngå å gjøre samme feil en annen gang?
  4. Fortell barna at nerver og stress kan hjelpe dem til å prestere bedre hvis de tenker positivt om stresset. Hjernen kan få ekstra krefter av stress, blant annet fordi den får større blodtilførsel.

Mer om arbeidsminnet

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

  1. Yeager, D. S., Bryan, C. J., Gross, J. J., Murray, J. S., Krettek Cobb, D., P, H. F. S., Gravelding, H., Johnson, M. & Jamieson, J. P. (2022). A synergistic mindsets intervention protects adolescents from stress. Nature, 607(7919), 512-520. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04907-7 
  2. Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., Tipton, E., Schneider, B., Hulleman, C. S., Hinojosa, C. P., Paunesku, D., Romero, C., Flint, K., Roberts, A., Trott, J., Iachan, R., Buontempo, J., Yang, S. M., Carvalho, C. M., Hahn, P. R., Gopalan, M., Mhatre, P., Ferguson, R., Duckworth, A. L. & Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature, 573(7774), 364-369. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *