To blå bagger venter

Ingeniører uten grenser i Nepal

I flere uker har to blå bagger fra Forskerfabrikken stått et rom på en skole i Kenya. Skolen heter Mara Girls Leadership School, og ligger nasjonalparken Masai Mara. Der utdannes rollemodeller for lokalsamfunnet.

Baggene ble fraktet nedover av ansatte i Strømmestiftelsen som støtter denne skolen.

Snart kommer nok en blå bag sammen med tre frivillige fra Ingeniører uten grenser til skolen.

De skal kurse lærerne i Forskerfabrikkens pedagogikk.

Jeg tror kanskje innholdet i bagene har skapt nysgjerrighet, for nå vil også lærere ved naboskolene bli med på kurset.

To blå bager fra Forskerfabrikken.

Utdanning uten grenser

Mara Girls ble grunnlagt for å tilby god utdanning til talentfulle Masai-jenter, og skolen er blant de beste faglig i Kenya. Så det er ingen tvil om at skolen har dyktige lærere. Derfor er jeg spent på hvordan vår tilnærming til naturfagsundervisning blir mottatt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ingeniører uten grenser og Forskerfabrikken, og ideen oppstod etter at jeg holdt tilsvarende kurs for lærere i Nepal og Sør-Afrika i 2019.

I Nepal besøkte jeg regionen Taplejung, og det tok tre dager å komme dit. Mange av lærerne hadde også lang reisevei, for de tilhørte skoler uten bilforbindelse.

I Sør-Afrika hadde jeg først kurs i Cape Town og deretter i Johannesburg. Begge skolene lå i fattige townships.

Forskerfabrikken underviser lærere i Sør-Afrika
Hanne Finstad i Sør-Afrika.

Mye tavleundervisning

I Nepal og Sør Afrika var responsen overveldende, for lærerne hadde selv liten erfaring med å jobbe praktisk med naturfaget.

Lærerne i Nepal fortalte for eksempel at de aldri har blitt vist hvordan de kan ta i bruk naturen når de underviser geologi og jordskjelv, selv om de bor midt i et av de mest spennende geologiske områdene i verden.

Tavleundervisning og lesing i bok var dominerende i naturfagtimene. Men jeg opplevde at vi allikevel hadde mye til felles.

Så snart vi begynte å jobbe sammen, forsvant de fleste kulturforskjeller. Og alle ville ha flere kurs.

Men hvordan skulle jeg få dette til å skalere i årene som kommer? Jeg, grunnlegger av Forskerfabrikken, kan ikke reise rundt og holde kurs på denne måten.

STEM Without Borders

Etter litt grubling utover høsten, fikk jeg en idé. Kanskje organisasjonen Ingeniører uten grenser ville samarbeide?

De er jo spesialister på å sende ingeniører ut på oppdrag for å bygge skoler, bruer og lignende.

Hvorfor ikke sende noen ut for å kurse lærere i realfag også?

Jeg fant nummeret og ringte lederen, Marianne Nilsen Sturmair, som umiddelbart tente på ideen. Kanskje hadde det betydning at datteren hennes nettopp hadde kommet hjem fra Forskerfabrikkens Sommerlab, men nå som jeg har blitt kjent med Marianne tror jeg ikke det var avgjørende. Hun så med én gang en unik synergi.

Samarbeid mellom eksperter

Ingeniører uten grenser er eksperter på å sende fagfolk ut i verden på oppdrag.

Forskerfabrikken er ekspert på naturfagsundervisning.

Det var bare opplagt at vi burde samarbeide. Og slik ble prosjektet STEM without borders til (STEM=science, technology, engineering and math).

Selv sier Marianne:

– Vi vet at utdanning er avgjørende for å oppnå FNs Bærekraftsmål og at en positiv samfunnsutvikling fordrer at det finnes folk som kan bygge nødvendig og grønn infrastruktur.

Vi ser at lokale lærere ofte mangler kunnskap om hvordan man kan gjøre undervisningen i STEM-fag engasjerende, inspirerende og praktisk samtidig som ingeniører og teknologer er en mangelvare i flere lav- og mellominntektsland.

Da Hanne tok kontakt tente vi derfor umiddelbart på idéen om å sammen bidra til å utvikle og inspirere lærere, engasjere barn og forbedre skoletilbudet. 

Ingeniører uten grenser i Nepal

Ingeniører uten grenser

Vi startet planleggingen for å finne skoler og samarbeidspartnere, men så kom pandemien og alt ble satt på vent. Men vi ga oss ikke, og i år, i november 2022, skal det skje. Syv ingeniører skal reise til to ulike skoler i Kenya for å etterutdanne lærere i naturfag.

Den andre skolen heter Eco Moyo Education Centre, og er grunnlagt av norske Lindsay Sanner. Hit reiser ytterligere fire frivillige den 11. november. Denne skolen ligger i et fattig område som heter Ezamoyo. Derfor får alle elevene gratis skolegang som inkluderer frokost, uniform, bøker og annet skolemateriell de trenger.

Fire av de frivillige har tidligere erfaring fra vår sommerskole, og en av dem er Ida Natalie. Hun har jobbet for Forskerfabrikken siden 2013, og jobben hos oss inspirerte henne til å studere til lektor i stedet for geolog.

Ida Natalie har jobbet for Forskerfabrikken i mange år.

Erfaren kursleder

Da jeg for noen uker siden hadde opplæring av alle syv som skal ut på reise, fikk jeg pratet litt mer med Ida Natalie. Hun forteller:

– Jeg har jobbet på mange forskjellige kurs i Forskerfabrikken og er evig takknemlig for alt jeg har lært. Jeg har lært å skape en engasjerende og utforskende undervisning med mange konkreter.

Det har jeg tatt med meg inn i jobben som lektor.

Jeg har også lært å tenke to steg frem innen klasseledelse og blitt bedre rustet til å forstå hvordan elevene opplever undervisningen og hvordan jeg som lærer møter dem.

Tror på utveksling av erfaringer

– Nå har jeg meldt meg på STEM Without Borders, forteller Ida Natalie videre. Det er fordi jeg har tro på erfaringsutveksling mellom lærere på tvers av landegrenser.

Uavhengig av hvilket land man er i, skal elever lære omtrent det samme innen naturvitenskapelige fag.

Dermed kan vi sammen skape et fag som gir elevene realfagsglede. Kompetanse innen realfag står svært sentralt i møte med fremtidens utfordringer for oss menneskene.

De blå baggene

Vi i Forskerfabrikken og Ingeniører uten grenser skal følge Ida Natalie og de andre gjennom Whatsapp. De har lovet å sende bilder og filme, så vi skal nok dele mer fra prosjektet ganske snart.

Du lurer kanskje også på hva som finnes i de blå baggene? Jo, her er det utstyr som skolene kan bruke til å gjøre naturfagundervisningen levende og engasjerende.

Det inkluderer alt fra

Men vi har også sendt med spesialutstyr fra vår Sommerlab og julekalender som regnbuebriller, solkokere, pH-papir, eldetektor og bakteriefilmer.

Vi er spente på hvordan vår tilnærming til naturfag blir mottatt under helt andre himmelstrøk, og håper dette kan bli starten på et større prosjekt i årene som kommer. Så langt har Tekna og Strømmestiftelsen støttet prosjektet.

Ida, Francisco og Amalie gleder seg til reisen.

Ønsker din bedrift eller organisasjon å bidra er det bare å ta kontakt med hanne@forskerfabrikken.no.