Derfor er et lærende tankesett viktig for ditt barn!

I september 2013, som en lærer for en gruppe elever med utfordringer innen matematikk, opplevde jeg spenningen ved å kombinere naturfag og matematikk for å gjøre det lærerikt og morsomt. Siv, en stille jente, utmerket seg blant elevene.

Gjennom praktiske aktiviteter og samtaler om feil og læring, forsøkte jeg å formidle ideen om et lærende tankesett – en tro på at intelligens og ferdigheter kan utvikles gjennom innsats og feil. Dette konseptet, utviklet av psykologen Carol Dweck, spilte en viktig rolle.

Feil og utfordringer som læringsverktøy

Elevene ble delt inn i grupper for å bygge tårn med kopper, og vi diskuterte hvordan feil og utfordringer er nødvendige for læring. Siv, som tidligere hadde grått over mattelekser, begynte å endre seg. Etter noen uker rapporterte moren hennes om betydelige forbedringer i matteferdighetene og holdningen hennes.

Troen på innsats og vekst

Et lærende tankesett er avgjørende for læring. Det innebærer at intelligens og evner kan utvikles med innsats. Et låst tankesett, derimot, tror at intelligens er medfødt og uforanderlig. Forskning viser at et lærende tankesett fører til bedre prestasjoner, spesielt i matematikk.

Et eksperiment på en ungdomsskole viste at undervisning om hjernens utvikling hadde en positiv innvirkning på elevenes holdninger og karakterer. Foreldre og voksne kan påvirke barns tankesett. Min egen oppvekst med troen på at alt kan forbedres med innsats, samt min erfaring som lærer, har ledet meg til å støtte mine egne barn med lignende tanker.

Fra motløs til matteentusiast

Selv etter vanskeligheter i studiene, klarte jeg å mestre matematikk ved å tro på muligheten for vekst og innsats. I løpet av to år med Siv som eksempel, ble det klart for meg hvor viktig et lærende tankesett er for barn. Å utvikle troen på at feil er en del av læringsprosessen, og at innsats fører til vekst, kan gi barnet et grunnlag for suksess ikke bare i matematikk, men i livet generelt.

Mer om arbeidsminnet

Som foreldre ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe barna våre. I denne boka forteller Finstad hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg, og om hvilke grep du kan ta for å stimulere ditt barns hjerne på riktig måte. Da vil barnet få det best mulige utgangspunktet for å lære å lese, skrive og regne matte – men også for å utvikle sin kreativitet, få god motorikk og – ikke minst – koble av og hvile. Du får mange praktiske tips og øvelser som vil skape læreglede og gi mestringsfølelse.

Få gratis kapittel av boken Ditt Smarte barn

Meld deg på i skjemaet så sender vi deg ditt gratis kapittel!

Kilder:

  1. Mindset, howyou canfulfil yourpotential. Carol S. Dweck, Ro- binson 2006
  2. «Implicit theories of intelligence predict achievement across and adolescent transition: A longitudinal study and inter- vention». L.S. Balckwell et al., i Child Development, vol 78, s. 247–263, 2007
  3. «Can everyone become highly intelligent? Cultural differences in and societal consequences of beliefs about the universal potential for intelligence». A. Rattan et al., i Journal of Person- ality and Social Psychology, vol 103, s. 787–803, 2012
  4. «Mind your errors: Evidence for a neural mechanism linking growth mind-set to adaptive posterror adjustments». J.S. Mos- er et al., i Psychological Science, vol 22, s. 1484–1489, 2015
  5. «Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, the schoolyard, the racial divide and willpower».
  6. C.S. Dweck, i American Psychologist, vol 67, s. 614–622, 2012
  7. «Positive mindset may prime students’ brains for math. Scans provide support for theory». SD Sparks, i Education Week, vol 35, s. 6, 2015
  8. Intervju med Sissel Naustdal, daglig leder i Human Potential AS, om hennes pilotprogram på en ungdomsskole i Oslo i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *