Vår julekalender for 2022 byr på mye moro!

Julekalender fra Forskerfabrikken

Pedagogikken bak vår julekalender for 2022

Foran meg var det blå prikker på en skål med gele. De inneholdt vanlig bakegjær som hadde fått tilført en ekstra bit DNA, arvestoff. Den uvanlige fargen beviste det jeg hadde lest om i bøker i flere år. DNA bestemmer hvilke egenskaper og utseende en organisme har. Men jeg forstod det ikke ordentlig før jeg fikk teste det ut i praksis.

Lignende erfaringer fikk jeg også da jeg underviste i ungdomsskolen mens jeg studerte. Elevene lærte mer når de fikk gjøre eksperimenter og fikk mange sanseinntrykk om det de skulle lære. I tillegg ble naturfag gøy og motiverende når de fikk forske sammen med andre. Disse opplevelsene danner grunnlag for alt vi gjør i Forskerfabrikken, inkludert vår julekalender for 2022. Den er laget for å vekke sansene, åpne hjernen og skape forundring. Vi vil at barn og voksne, søsken og venner skal forske sammen i desember. Derfor er kalenderen laget slik at søsken kan dele den, og mange av gavene kan dere gi bort etterpå. Og for å hjelpe dere voksne, har vi i år også laget tips til hva dere kan snakke om rundt hver aktivitet i vår julekalender for 2022.

Å telle på fingrene

Forskerfabrikkens pedagogikk får støtte av forskningen. Det viser seg nemlig at hjernen lærer best i samspill med hele kroppen. Ta for eksempel telling på fingrene. Over hele verden gjør barn det samme når de lærer å telle. De bruker fingrene som støtte, og forklaringen ligger i hjernen. For hjernecellene som lar oss forstå tall, ligger i nærheten av de som beveger fingrene. Derfor mener man at fingrene hjelper oss med å lage en mental tallinje i hodet. Så hvis du fortsatt teller på fingrene, er det ingenting å skamme seg over, men helt naturlig.

Håndbevegelser styrker hukommelsen

Hjernen kan også få hjelp av kroppen når vi skal lære språk. Det viser seg at å gjøre en spesiell håndbevegelse når vi skal lære nye ord, gjør at vi husker ordene bedre (Manuela Macedonia, 2011). Derfor er det også nyttig å skrive ordene vi skal lære, men de må skrives for hånd, ikke på et tastatur. (Connie Qun Guan, 2022) (Markus Kiefer, 2015).

Å bruke hele kroppen

Bevegelser kan også gjør det lettere å lære andre fag som naturfag, geografi og matematikk. Barnehagebarn som lærte geografi mens de så på et verdenskart på gulvet, husket mer når de dramatiserte det de lærte enn når de bare stod og så på kartet mens en voksen forklarte (Myrto-Foteini Mavilidi, 2016). Og barn som beveger seg langs en tallinje tegnet opp på et gulv, får bedre forståelse for tall enn barn som jobber med en tallinje på en skjerm (Korbinian Moe, 2012). Forklaringen er antageligvis at bevegelsene gir hjernen flere sanseinntrykk å bearbeide. Og nervekretsene som bearbeider disse inntrykkene arbeider ikke isolert, men påvirker hverandre på en funksjonell måte slik at det vi opplever fester seg bedre. Derfor jobber vi i Forskerfabrikken for at flest mulig barn skal få gjøre flest mulig eksperimenter.

Forskerfabrikkens julekalender for 2022 kan bestilles her.

Barn ser på julekalender

Referanser

Alyssa J.Kersey, e. a. (2013). Brain activation patterns resulting from learningletter forms through active self-production and passive observation in young children. Frontiers in Psychology.

Connie Qun Guan, e. a. (2022). Facilitative Effects of Embodied English Instruction in Chinese Children. Frontiers in Psychology.

Korbinian Moe, e. a. (2012). Learning and development of embodied numerosity. Cogn Process, pp. S271-S274.

ManuelaMacedonia, e. a. (2011). Body in Mind: How Gestures Empower Foreign Language Learning. Mind, Brain and Education, pp. 196-211.

Markus Kiefer, e. a. (2015). Handwriting or Typewriting? The Influence of Pen- or Keyboard-Based Writing Training on Reading and Writing Performance in Preschool Children. Advances in Cognitive Psychology, pp. 136-146.

Myrto-Foteini Mavilidi, e. a. (2016). Infusing Physical Activities Into the Classroom: Effects on Preschool Children’s Geography Learning. Mind, Brain and Education, pp. 256-263.

Tyler Marghetis, e. a. (2014). Doing Arithmetic by Hand: Hand Movements during Exact Arithmetic Reveal Systematic, Dynamic Spatial Processing. Quarterly Journal of Experimental Psychology , pp. 1579-1596.